Hello and welcome to everything Societies!

Joining a Society or committee at Cardiff University Students' Union will guarantee that your time in Cardiff is unforgettable! With over 200 Societies to choose from, there's something to suit everyone.

Any questions? Come and see us on the 3rd floor of the Students' Union or contact us.

Can't find the Society for you? You could bring back an inactive society from our Save A Society list.

Or why not set up your own Society? You can find our more about starting a Society

here.

 

Society memberships are available throughout the academic year so it's never too late to join any of our Societies. To be able to sign up for a membership, you need to join the Guild of Societies first. You can find out more about the Guild and how to join right here!

Non-Cardiff University students can apply to join Societies as an Associate Member by completing this form and emailing it to the Students' Union Finance Department.

Society of the Month: FAD!

So, who exactly are our Societies?

Activity & Appreciation

Course Based

Cultural & International

Discussion, Campaign & Awareness

Gold Tier

Heath Based

Not categorised

Performance & Artistic

Political & Ideological

Student Led Services

Student Media

Shwmae a chroeso i bopeth Cymdeithasau!

Bydd ymuno â chymdeithas neu bwyllgor gydag Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn sicrhau bod eich amser yng Nghaerdydd yn fythgofiadwy! Gyda dros 200 o gymdeithasau i ddewis ohonynt, mae yna rywbeth i bawb.

Unrhyw gwestiynau? Dewch i'n gweld ar 3ydd llawr Undeb y Myfyrwyr neu cysylltwch â ni.

Methu dod o hyd i'r gymdeithas i chi? Gallech ail-sefydlu hen gymdeithas o'n rhestr Achub Cymdeithas.

Neu pam ddim sefydlu cymdeithas cwbl newydd? Gallwch ddysgu mwy am ddechrau cymdeithas yma.

 

Mae aelodaeth cymdeithasau ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd felly mae byth yn rhy hwyr i ymuno. I ymuno, rhaid i chi fod yn aelod o Urdd y Cymdeithasau yn gyntaf. Gallwch ddysgu mwy am yr Urdd a sut i ymuno yma!

Gall myfyrwyr nad sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd gwneud cais i ymuno â chymdeithasau fel Aelod Cyswllt trwy gwblhau'r ffurflen hon a'i he-bostio at Adran Gyllid Undeb y Myfyrwyr.

Cymdeithas y Mis: FAD!

Felly, pwy yw ein cymdeithasau?

Activity & Appreciation

Course Based

Cultural & International

Discussion, Campaign & Awareness

Gold Tier

Heath Based

Not categorised

Performance & Artistic

Political & Ideological

Student Led Services

Student Media