Teddy Bear Hospital

Are you a student looking for a volunteering opportunity at university?

Are you looking for an opportunity to volunteer with children?

Are you looking for a flexible opportunity, run by healthcare students that understand the stresses of lectures and placement?

Teddy Bear Hospital is for you!!

We are a student led society open to all Healthcare Students (With a DBS Check). Our aim is to reduce children's fears of hospitals, doctors and dentists through play. We visit children at school or in after school scouting groups such as Rainbows, Cubs and Brownies and use the fun medium of teddys and our stations to teach them about basic anatomy, teeth-brushing, germs and healthy eating. 

Before taking part in visits, all members must have completed our training session and completed Child Protection Training, which we provide in the Autumn term. The training session familiarises new members with the equipment we use on visits and offers the chance to talk to more experienced members about how the stations run.

We also hold fundraising events and socials to raise money for the Noah's Ark Children's Hospital Charity.

Please like our Facebook page (https://www.facebook.com/TeddyBearHospitalCardiff) and our Instagram page (tbh_cardiff) to stay up to date with visits and events throughout the year!

A ydych chi'n fyfyriwr sy'n edrych am gyfle gwirfoddoli tra yn y brifysgol?

A ydych chi'n edrych am gyfle i wirfoddoli gyda phlant?

A ydych chi'n edrych am gyfle hyblyg wed'i rhedeg gan fyfyrwyr gofal iechyd sy'n deall pwysau lleoliad a darlithoedd?

Efallai byddai gennych ddiddordeb ymuno â ni yn Ysbyty'r Eirth Caerdydd!

Rydym ni'n gymdeithas wedi'i rhedeg gan fyfyrwyr sydd ar gael i bob math o fyfyriwr (boed yn astudio cyrsiau gofal iechyd neu ddim,oni bai bod gennych DBS cymwys).Ein nod yw lleihau ofnau plant ifanc ynglyn âg ysbytai,meddygon a deintyddion trwy gyfrwng chwarae.Rydym yn ymweld â phlant mewn ysgolion a chlybiau ar ôl ysgol ac yn defnyddio tedis er mwyn dysgu amryw o bynciau megis organau'r corff,brwsio dannedd,bwyta'n iach,ymarfer corff,offer meddygol,lles meddyliol a llawer mwy.

Cyn medru cymryd rhan yn ein hymweliadau,mae angen i bob aelod newydd fod wedi cyflawni sesiwn hyforddi a hyfforddiant diogelu plant sy'n cael eu darparu drwy gydol y flwyddyn (tymor yr hydref a thymor y gwanwyn).Mae'r sesiynau hyfforddi yn rhoi cyfle i aelodau newydd gwrdd ag aelodau eraill ac i ymgyfarwyddo eu hunain gyda'r gorsafoedd gwahanol ynghyd â'r offer sy'n cael ei defnyddio.

Rydym ni hefyd yn darparu digwyddiadau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn yn ogystal â chodi arian ar gyfer Elusen Ysbyty Plant Arch Noa yng Nghaerdydd.

Hoffwch a dilynwch ein tudalen Facebook (https://www.facebook.com/TeddyBearHospitalCardiff) a'n cyfrif Instagram (tbh_cardiff) er mwyn cael yr holl wybodaeth am ein hymweliadau a'n digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn .

Please log in to view the committee.

Membership

  • Teddy Bear Hospital Standard Membership£3.00
No elections are currently running