banner

Please note that if you are buying a Club membership where the requirement is tier 2 and you are buying a tier 1 AU Membership - complete the purchase of the AU tier 1 membership first! - you do not need to buy a tier 2 membership if you have a tier 1 membership

You must complete the purchase of an AU Tier 1 membership and wait until it has gone through before trying to add a membership where the requirement is tier 2.

Join our mailing list
There are no items in your basket.
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777