Student Academic Reps

Student Academic Reps serve as a vital link between students and the school, university and Students' Union. Each programme across the university has Student Academic Reps, who are elected to represent their cohort on educational matters. The Student Voice team in the Students' Union work closely with the university to ensure that the Student Academic Representation system works, that students have regular opportunities to provide feedback, and that Reps are supported effectively.

 

The main role of a Student Academic Rep is to listen to feedback from their peers, and take this forward for discussion with staff members at regular Student Staff Panels - meetings designed to facilitate constructive conversation between Reps and school staff. Reps also work closely with university staff to find solutions to ongoing issues, and to help feed this back to the cohort. Reps are not expected to deal with any issues that are not academic, or related directly to their programme of study.

 

Student Academic Reps work closely with the Student Voice team in the Students' Union, attending appropriate training, receiving regular newsletters, and joining in with additional opportunities. Take a look at our Frequently Asked Questions to find out more about the Rep role, or contact StudentReps@cardiff.ac.uk.

Find your School

Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr

Mae Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yn gyswllt hanfodol rhwng myfyrwyr, eu hysgolion, y brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr. Mae gan bob rhaglen ar draws y brifysgol Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr, sydd wedi'u hethol i gynrychioli eu cyd-fyfyrwyr ar faterion addysgol. Mae tîm Llais y Myfyriwr, yn Undeb y Myfyrwyr, yn gweithio'n agos gyda'r brifysgol i sicrhau bod y system yn gweithio, bod gan fyfyrwyr cyfleoedd rheolaidd i ddarparu adborth, a bod Cynrychiolwyr wedi'u cefnogi.

 

Prif rôl Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yw gwrando ar adborth eu cyd-fyfyrwyr, a chodi unrhyw faterion gyda staff y brifysgol mewn Paneli Staff Myfyrwyr - cyfarfodydd gyda'r pwrpas o alluogi trafodaethau adeiladol rhwng Cynrychiolwyr a staff ysgolion. Mae Cynrychiolwyr yn gweithio'n agos gyda staff y brifysgol i ddod o hyd i ddatrysiadau i broblemau, gan adrodd yn ôl ar gynnydd i'w cyd-fyfyrwyr. Nid oes disgwyl i Gynrychiolwyr delio â materion nad sy'n rhai academaidd neu'n ymwneud a'u cyrsiau.

 

Mae Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yn gweithio'n agos gyda thîm Llais y Myfyriwr yn Undeb y Myfyrwyr, gan fynychu hyfforddiant perthnasol, derbyn cylchlythyr rheolaidd, a chymryd rhan mewn cyfleoedd ychwanegol. Cymerwch olwg ar ein Cwestiynau Cyffredin i ddysgu mwy am fod yn Gynrychiolydd, neu cysylltwch â StudentReps@caerdydd.ac.uk.

Dod o hyd i'ch Ysgol