MATHS

MATHS

MATHS Student Academic Reps

BSc Maths

Year 1:

Hamish Lloyd

Rowan Hadert

Jessy Williams

George Cawser-Pritchard

Farish Kabbir

 

Year 2:

Alexander Meers

Syon Parashar

Darcie Stimpson

 

Year 3:

Charlotte Darby

James Gil

 

Year 4:

Lily Banwart

 

MSc Maths

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777