Cymraeg

Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University. It was established in the early '90s and was one of the first student employment services to be set up in the UK. Over the past 20 years we have become a respected and trusted service used by students and employers alike. We are based on the 2nd floor of the Students' Union building.

Please note that you must not start any work or related training until BOTH steps of the Jobshop registration process have been completed and you are in possession of a valid Jobshop registration card for the current academic year.

It is also strongly advised that you take a look at our Privacy Notice and Data Sharing Agreements so you can see how we use your data as part of signing up for the Jobshop service.

Jobshop at Park Place Opening Hours

Monday - Friday: 11:00 - 14:00
Saturday & Sunday: Closed

Tel: 029 2078 1535/6
Email: jobshop@cardiff.ac.uk

Students' Union at the Heath Opening Hours

You can also register for the Jobshop at the Students' Union at the Heath. 

Monday - Friday: Please call 02920 687 657 to check opening times
Saturday & Sunday: Closed

Email: SUHeathPark@cardiff.ac.uk

Social Media

Jobshop on Facebook

Jobshop on Twitter


Siop Swyddi

Siop Swyddi yw’r gwasanaeth cyflogaeth myfyrwyr sy’n cael ei redeg gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd ac sy’n eiddo iddynt. Fe'i sefydlwyd ar ddechrau’r 90au ac roedd yn un o'r gwasanaethau cyflogaeth i fyfyrwyr cyntaf i gael ei sefydlu yn y DU. Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi dod yn wasanaeth uchel ei barch y gellid ymddiried ynddo a chaiff ei ddefnyddio gan fyfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Maent wedi’u lleoli ar drydydd llawr Adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Cyflwynwch gais nawr

Sylwch nad oes hawl gennych ddechrau unrhyw waith neu hyfforddiant cysylltiedig nes bod Y DDAU gam ym mhroses gofrestru’r Siop Swyddi wedi eu cwblhau a bod gennych gerdyn cofrestru dilys Siop Swyddi ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol.

Hefyd, fe'ch cynghorir yn gryf i chi edrych ar ein Hysbysiad Preifatrwydd a’n Cytundebau Rhannu Data er mwyn i chi weld sut rydym yn defnyddio'ch data fel rhan o gofrestru â'r gwasanaeth Siop Swyddi.

Oriau Agor Siopswyddi ar Blas y Parc

Dydd Llun - Ddydd Gwener: 11:00 - 14:00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar gau

Ffôn: 029 2078 1535/6
E-bost: jobshop@caerdydd.ac.uk

Oriau Agor Undeb y Myfyrwyr yn y Mynydd Bychan

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y Siopswyddi yn Undeb y Myfyrwyr yn y Mynydd Bychan.

Dydd Llun – Dydd Gwener: Ffoniwch 02920 687 657 i wirio amseroedd agor

Dydd Sadwrn a Sul: Ar Gau

E-bost: SUHeathPark@caerdydd.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol

Siopswyddi ar Facebook

Siopswyddi ar Twitter

CONTENT HERE