Log in

Cymraeg

Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University. It was established in the early '90s and was one of the first student employment services to be set up in the UK. Over the past 20 years we have become a respected and trusted service used by students and employers alike. We are based on the 4th floor of the Students' Union building.

Jobshop at Park Place Opening Hours

Monday - Friday: 11:00 - 14:00
Saturday & Sunday: Closed

Tel: 029 2078 1535/6
Email: jobshop@cardiff.ac.uk

Students' Union at the Heath Opening Hours

You can also register for the Jobshop at the Students' Union at the Heath. 

Monday - Friday: Please call 02920 687 657 to check opening times
Saturday & Sunday: Closed

Tel: 02920 687 657

Email: AlexanderN@cardiff.ac.uk

Social Media

Jobshop on Facebook

Jobshop on Twitter


Siop Swyddi

Siop Swyddi yw’r gwasanaeth cyflogaeth myfyrwyr sy’n cael ei redeg gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd ac sy’n eiddo iddynt. Fe'i sefydlwyd ar ddechrau’r 90au ac roedd yn un o'r gwasanaethau cyflogaeth i fyfyrwyr cyntaf i gael ei sefydlu yn y DU. Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi dod yn wasanaeth uchel ei barch y gellid ymddiried ynddo a chaiff ei ddefnyddio gan fyfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Maent wedi’u lleoli ar drydydd llawr Adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Cyflwynwch gais nawr

Oriau Agor Siopswyddi ar Blas y Parc

Dydd Llun - Ddydd Gwener: 11:00 - 14:00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar gau

Ffôn: 029 2078 1535/6
E-bost: jobshop@caerdydd.ac.uk

Oriau Agor Undeb y Myfyrwyr yn y Mynydd Bychan

Dydd Llun-Dydd Gwener 9yb - 5yh

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y Siop Swyddi yng Nghanolfan Iechyd yr IV Lounge. 

Dydd Llun - Ddydd Gwener: 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar gau

Ffôn: 02920 687 657

E-bost: AlexanderN@caerdydd.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol

Siopswyddi ar Facebook

Siopswyddi ar Twitter