Log in

Cymraeg

Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University. It was established in the early '90s and was one of the first student employment services to be set up in the UK. Over the past 20 years we have become a respected and trusted service used by students and employers alike. We are based on the 4th floor of the Students' Union building.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING SUMMER OFFICE HOURS:

The Jobshop will be closed for student registrations from Monday 24 July-Thursday 31 August due an impending office move.

During this period we will continue to offer work to students who are already registered with Jobshop but will not be accepting any new registrations unless you have already arranged work directly with the University. In this case. please email us and we will arrange a suitable time to complete your Right ...to Work check (this check must be carried out at least one day before you start work).

We will reopen on Friday 1 September in our new location on the 2nd floor of the Students’ Union (further details to follow).

 

Jobshop at Park Place Opening Hours

Monday - Friday: 11:00 - 14:00
Saturday & Sunday: Closed

Tel: 029 2078 1535/6
Email: jobshop@cardiff.ac.uk

Students' Union at the Heath Opening Hours

You can also register for the Jobshop at the Students' Union at the Heath. 

Monday - Friday: Please call 02920 687 657 to check opening times
Saturday & Sunday: Closed

Tel: 02920 687 657

Email: AlexanderN@cardiff.ac.uk

Social Media

Jobshop on Facebook

Jobshop on Twitter


Siop Swyddi

Siop Swyddi yw’r gwasanaeth cyflogaeth myfyrwyr sy’n cael ei redeg gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd ac sy’n eiddo iddynt. Fe'i sefydlwyd ar ddechrau’r 90au ac roedd yn un o'r gwasanaethau cyflogaeth i fyfyrwyr cyntaf i gael ei sefydlu yn y DU. Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi dod yn wasanaeth uchel ei barch y gellid ymddiried ynddo a chaiff ei ddefnyddio gan fyfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Maent wedi’u lleoli ar drydydd llawr Adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Cyflwynwch gais nawr

 

GWYBODAETH BWYSIG AM ORIAU SWYDDFA YR HAF

Bydd y Siopswyddi ar gau i gofrestriadau myfyrwyr rhwng dydd Llun 24 Gorffennaf - dydd Iau 31 Awst oherwydd symud swyddfa.

Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn parhau i gynnig gwaith i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda’r Siopswyddi yn barod ond ni fyddwn yn derbyn unrhyw gofrestriadau newydd oni bai eich bod wedi trefnu i weithio gyda’r Brifysgol yn uniongyrchol yn barod. Yn yr achos hwn, e-bostiwch ni ac fe fyddwn yn trefnu amser addas i gwblhau eich gwiriad Hawl i Weithio (mae’n rhaid cynnal y gwiriad o leiaf un diwrnod cyn i chi ddechrau gweithio).

Byddwn yn ailagor ddydd Gwener 1 Medi yn ein lleoliad newydd ar 2il lawr Undeb y Myfyrwyr (rhagor o fanylion i ddilyn).

 

Oriau Agor Siopswyddi ar Blas y Parc

Dydd Llun - Ddydd Gwener: 11:00 - 14:00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar gau

Ffôn: 029 2078 1535/6
E-bost: jobshop@caerdydd.ac.uk

Oriau Agor Undeb y Myfyrwyr yn y Mynydd Bychan

Dydd Llun-Dydd Gwener 9yb - 5yh

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y Siop Swyddi yng Nghanolfan Iechyd yr IV Lounge. 

Dydd Llun - Ddydd Gwener: 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar gau

Ffôn: 02920 687 657

E-bost: AlexanderN@caerdydd.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol

Siopswyddi ar Facebook

Siopswyddi ar Twitter