We're working hard behind the scenes to create an amazing programme of events for autumn 2024 – please check back in September where this page will be full of trips & events for you to enjoy!

Welcome to Give it a Go, where you can new things and uncovering the endless possibilities of university life. Whether you're a fresher looking to dive headfirst into the university experience, or a seasoned student seeking something new, Give it a Go has got you covered!

Our programme is broken down in to two types of events: those organised by our amazing student groups, such as our sports clubs and societies and exciting experiences planned by the SU ourselves.

When it comes to the SU's Give it a Go sessions, get packed and ready to embark on epic journeys across the United Kingdom. We've got an incredible range of trips lined up, from exploring the mysterious wonders of Stonehenge to immersing yourself in the intellectual location of Oxford and walking the breath-taking Jurassic Coast. But we don't stop there! We'll even whisk you away to the impressive city of Edinburgh or to rural North Wales. And the best part? We've made it all incredibly affordable, with student-friendly prices that won't break the bank.

Now, let's talk about our student groups. Brace yourself for a multitude of opportunities, all curated by our exceptional students. Whatever your passion or curiosity, we've got something that satisfy your urge to explore and make memories. From football to ultimate frisbee, we've got the perfect outlet for your competitive spirit. Or get ready to explore cultural societies that celebrate diversity and connect you with students from across the world. Got a particular passion? From anime to art, baking to belly dance, chemistry to creative writing, there’s something for you!

But what sets our Give it a Go sessions apart is the chance to "try before you buy." We understand that commitment can be daunting, so we offer you the opportunity to meet the society, experience their magic first-hand, and truly get a taste of what they have to offer. It's the ultimate test-drive before making your decision.

So, seize the moment, dive into new experiences, and let Give it a Go be your passport to an extraordinary university journey. Let curiosity guide you, friendships flourish, and memories stay with you for life. The adventure awaits – are you ready to Give it a Go?

Rydym yn gweithio’n galed tu ôl i’r llen i greu rhaglen anhygoel o ddigwyddiadau ar gyfer Hydref 2024 – dewch yn ôl i’r dudalen yma ym mis Medi am deithiau & digwyddiadau i chi eu mwynhau!

Croeso i Rho Gynnig Arni lle gallwch brofi pethau newydd a darganfod y cyfleoedd diddiwedd sydd ar gael tra yn y brifysgol. Boed os ydych yn glas-fyfyriwr sy’n awyddus i gymryd rhan ymhob agwedd o fywyd prifysgol, neu’n fyfyriwr hŷn yn edrych am rywbeth newydd, mae Rho Gynnig Arni yma i’ch helpu!

Mae ein rhaglen wedi’i rhannu’n ddau fath: rheiny wedi’u trefnu gan ein grwpiau myfyrwyr anhygoel, megis ein clybiau chwaraeon a chymdeithasau, a phrofiadau wedi’u trefnu gan yr UM.

Pan mae’n dod i sesiynau Rho Gynnig Arni yr UM, byddwch yn barod i bacio’ch bag a mynd ar deithiau epig ar draws y Deyrnas Unedig. Mae gennym ystod anhygoel o deithiau ar y gweill, o weld Côr y Cewri i fwynhau dinas osgeiddig Rhydychen a cherdded ar hyd yr Arfordir Jwrasig. Ac mae mwy! Byddwn hefyd yn mynd ar deithiau hirach i Gaeredin a chefn gwlad Gogledd Cymru. A’r rhan gorau? Rydym wedi’u gwneud yn fforddiadwy, gyda phrisiau sy’n addas i chi fel myfyrwyr.

Nawr, gadewch i ni drafod ein grwpiau myfyrwyr. Paratowch am amrywiaeth o gyfleoedd wedi’u trefnu gan ein myfyrwyr rhagorol. Beth bynnag yw’ch diddordeb, mae gennym rywbeth i chi. O bêl-droed i ffrisbi, mae yna chwaraeon di-ri i chi droi eich llaw at. Neu cymerwch ran mewn cyfleoedd gyda chymdeithasau diwylliannol sy’n dathlu amrywiaeth ac yn cysylltu myfyrwyr o ar draws y byd. Os oes gennych ddiddordeb penodol o anime i actio, hoci i hanes, jazz i japaneeg, mae yna rywbeth i chi!

Ond beth sy’n gwneud ein sesiynau Rho Gynnig Arni yn unigryw? Rydym yn deall y gall ymrwymiad fod ychydig yn frawychus, felly rydym yn cynnig cyfle i gwrdd â chymdeithasau, profi eu gweithgareddau, a gwir cael blas ar yr hyn maent yn ei gynnig, cyn i chi benderfynu ymaelodi.

Felly cymerwch y cyfle a rhowch gynnig ar brofiadau newydd gyda ni. Byddwch yn agored i bethau newydd, a gwnewch ffrindiau ac atgofion bythgofiadwy. Mae antur yn eich disgwyl – ydych chi’n barod i Roi Cynnig Arni?

Give It A Go Stonehenge & Salisbury Trip
28th September
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Pen y Fan Trip
29th September
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Jurassic Coast Trip
6th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Bath Trip
12th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Glastonbury & Wells Food Festival Trip
13th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Tenby Trip
19th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Rhossili - Gower Coast Trip
20th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Cambridge Trip
26th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Waterfall Walk Trip
27th October
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Stourhead Trip
3rd November
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Oxford Trip
9th November
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Pen y Fan Trip
10th November
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Worcester Christmas Markets
30th November
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Oxford Trip
1st December
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Windsor Trip
7th December
Meeting Point: Student Union
Give It A Go Bath Christmas Markets Trip
8th December
Meeting Point: Student Union

DIY Day Trips

We have created for you the perfect way to explore your local area and must-see sights around Cardiff with your household. All trips are fun, accessible by foot, bike or on easily available public transport from the Students’ Union building and ideal for those on a budget. We’ve tried to include as much information as we can, including any specific guidance surrounding Covid-19 affected operations. Make sure to plan ahead where necessary to ensure you make the most of each trip.

Click on the images to download the guides