Get urgent advice

In an emergency, or where there is risk to the safety of yourself or someone else, call 999.
Emergency Contacts
999 Emergency Services
112 International Emergency Services
02920 87 4444 University Security
0845 46 47 NHS Direct
02922 518 888 Student Connect (to contact the Student Intervention Team, Disclosure Response Team, Counselling and Wellbeing Service and other Student Life Services)
Further emergency contacts can be found by click on the buttons above.

Cael cyngor brys

Mewn argyfwng, neu pan fod risg i'ch diogelwch chi neu ddiogelwch rhywun arall, ffoniwch 999.
Cysylltiadau brys
999 Gwasanaethau Brys
112 Gwasanaethau Brys Rhyngwladol
02920 87 4444 Tîm Diogelwch y Brifysgol
0845 46 47 GIG
02922 518 888 Cyswllt Myfyrwyr (i gysylltu â'r Tîm Ymyrraeth Myfyrwyr, Tîm Ymateb i Ddatgeliadau, Gwasanaethau Cwnsela a Lles, a Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr eraill)
Gellir canfod mwy o fanylion cyswllt brys trwy glicio ar y botymau uchod.