Log in

What's On

Star Wars Quiz at Cardiff Cineworld
23rd May
Cineworld Cardiff
YOLO
30th May
Y Plas
Wednesday nights at Y Plas
JUICE
2nd June
Y Plas
Every Saturday - Y Plas
YOLO
6th June
Y Plas
Wednesday nights at Y Plas
JUICE Summer Finale
9th June
Y Plas
Every Saturday - Y Plas
YOLO
13th June
Y Plas
Wednesday nights at Y Plas

Box Office

Hobo Johnson & The Lovemakers
31st July
Y Plas
SJM Concerts Presents...
Rapture Gaming Festival
8th-9th September
Cardiff University Students' Union
A celebration of all things gaming!
Super Hans
4th October
Y Plas
Metropolis Music Presents...
The Sherlocks
11th October
Y Plas
Kilimanjaro Live presents...

News

Student Marketing Assistants | Cynorthwywyr Marchnata myfyrwyr

Our Marketing and Communications team need you!Mae ar ein tîm Marchnata a Chyfathrebu eich angen chi

 
Revision Aid 2018

Grab a free cuppa!

 
Students Observing Ramadan | Myfyrwyr sy’n profi Ramadan

Revising during Ramadan | Adolygu yn ystod Ramadan

 
Sexual health | Iechyd Rhywiol

Free Chlamydia and Gonorrhoea Self-Testing Kits | Pecynnau Hunan-brofi Clamydia a Gonorea

 
Enriching Student Life Awards | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

We are thrilled to announce the deserving winners | Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillwyr haeddian