Log in

What's On

Snolo
7th December
Y Plas
FINAL Wednesday at Y Plas before Christmas!
Christmas Takeover
8th December
Ground Floor, Students' Union Building
The A Cappella Winter Showcase
8th December
Y Plas, Students Union
Hold onto your christmas hats, it's that time of year again!
Film Night - Pride
8th December
Lounge, 3rd Floor of SU
FINAL TAF QUIZ
8th December
The Taf
of 2016

Box Office

Clutch
17th December
The Great Hall
With support from Valient Thorr
JUICE - NEW YEARS EVE
31st December
Y Plas
See out 2016 @ Y Plas
Wiley
5th February
Y Plas
Ft. President T and Astroid Boys
Dusky Live
10th February
Y Plas
Treatment Presents...

News

Staying in Cardiff over the winter break?| Aros yng Nghaerdydd dros y Nadolig?

We’ve come up with a few things for you to do | Dyma ychydig o bethau gallwch eu gwneud

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Focus groups and free food! | Grwpiau Ffocws a bwyd am ddim!

Have your say about your experience of race equality | Rhannwch eich barn am eich profiad o gydraddo

 
AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Annual General Meeting 24th November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Tachwedd 17:30

 
Changes and improvements | Newidiadau a gwelliannau

Making our successful club nights even better | Gwella ein nosweithiau clwb llwyddiannus

 
 
Jobshop