YOUR TIME TO TRY
EVERYTHING,
CHOOSE ANYTHING
AND MEET EVERYONE

Freshers' Welcome Week 2019.

TAKE ME THERE

What's On

Give blood
27th August
Sports and Social Club, Heath Park
Cathays Campus Tour
18th September
Box Office, SU Ground Floor
Students' Union Tour
18th September
Box Office, SU Ground Floor
City Centre Tour
18th September
Box Office, SU Ground Floor
Retro Games Welcome Party
18th September
The Taf
Roller Disco
18th September
The Great Hall
Retro Roller Disco

Box Office

Skunk Anansie
4th September
The Great Hall
SJM Concerts Presents…
Richard Hawley
3rd October
The Great Hall
AEG Presents...
Amber Run
11th October
Y Plas
Clwb Ifor Bach presents...
Headie One
13th October
Y Plas
Live Nation Presents...

News

Staying in Cardiff? | Aros yng Nghaerdydd?

Enjoy a summer in the city with the help of these events and activities|Mwynhewch yr haf yn y ddinas

 
Summer Opening Hours | Oriau Agor yr Haf

Find out when our services are open from June - September | Canfyddwch pryd bydd ein gwasanaethau ar

 
Place to Pray Appeal | Apêl Ardal i Weddïo

Help us fund a new multi-faith prayer room | Helpwch ni i gyllido ystafell aml ffydd newydd

 
Enriching Student Life Awards 2019 | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
AU Awards Ball 2019 | Gwobrau Dawns yr UA 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
 

Jude

VP Sports and AU President
IL Chwaraeon a Llywydd Yr UA

Orla

VP Societies and Volunteering
IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Nick

VP Postgraduate
IL Ôl-raddedig

Jackie

SU President
Llywydd Yr UM

Tomos

VP Education
IL Addysg

Shekina

VP Heath Park
IL Parc Y Mynydd Bychan

James

VP Welfare and Campaigns
IL Lles ac Ymgyrchoedd