Log in

What's On

Cardiff's Legendary Student Night
28th May
Y Plas
Saturdays at Y Plas
YOLO
1st June
Y Plas
Wednesday nights at Y Plas
Oakwood Theme Park Trip
4th June
Students' Union
Join the Saudi Society for a trip to Oakwood Theme Park.
CLSN The Summer Finale
4th June
Y Plas
Saturdays at Y Plas

Box Office

Issues
24th May
Y Plas
With support from Hacktivist and Astroid Boys
Alien Ant Farm
9th June
Y Plas
Support from The Dirty Youth and Eva Plays Dead.
The Maccabees
13th July
Y Plas
Plus special guests
Airbourne
27th July
Y Plas
Plus special guests

News

Welsh Language Policy Student Consultation | Ymghynghoriad Myfyrwyr Polisi Iaith Gymraeg

Give your feedback on our new Welsh Language Policy | Rhowch eich adborth ar ein Polisi Iaith newydd

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
You could be one of our next Student Trustees | Gallwch chi fod yn un o'n Ymddiriedolwyr Myfyrwyr

Deadline - Friday 27th May 2016 | Dyddiad Cau - Dydd Gwener Mai 27 2016

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Coming to a library near you | Yn dod i lyfrgell yn agos i chi

 
 
Jobshop