Log in

What's On

CNN's UK Road Trip
29th May
Main Building lawn
YOLO
31st May
Wednesday nights at Y Plas
Juice
3rd June
Every Saturday - Y Plas
Strength and Flexibility - Charity Workshop
4th June
Students Union, Room 4J
Strength and Flexibility - Charity Workshop with Becky. This 3 hour workshop will focus on splits and inversions, building strength and flexibility. This workshop is just £5, with ALL PROCEEDS TO MACMILLAN CANCER SUPPORT
PostGrad Ball 2017 CANCELLED
6th June
Y Plas, Students' Union
Hosted by the Cardiff University Postgraduate Association

Box Office

George Ezra
2nd June
Y Plas
Plus special guests - SOLD OUT
CYNT
2nd June
CYNT w. Hunee, Midland & Young Marco
Busted
7th July
The Great Hall
Plus special guests
The Jesus and Mary Chain
3rd October
Y Plas
Plus special guests

News

Statement | Datganiad

Events in Manchester | Digwyddiadau ym Manceinion

 
Going home for the summer? | Mynd adref am yr haf?

Important things to think about before you leave Cardiff | Pethau pwysig i chi gofio cyn i chi adael

 
Student Marketing Assistant | Cynorthwyydd Marchnata Myfyrwyr

Think you could join the team? | Meddwl y gallech chi ymuno â’r tîm?

 
Enriching Student Life Awards Winners | Enillwyr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Thank you to everyone involved in the ESLAs | Diolch i bawb a oedd ynghlwm â'r Gwobrau

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Coming to a library near you | Yn dod i lyfrgell yn agos i chi

 
 
Jobshop