Health and Wellbeing

During the course of your studies at University, your health may deteriorate. This may be your physical, mental or sexual health. Student Advice offers help and guidance on the different steps you can take and the options or resources available to aid your recovery.

Contact Student Advice

Advice@cardiff.ac.uk
+44 (0)2920 781410

 

Iechyd a Lles

Yn ystod eich amser yn astudio yn y Brifysgol, efallai y bydd eich iechyd yn dirywio. Gall hyn fod eich iechyd corfforol, meddyliol neu rywiol. Mae Cyngor i Fyfyrwyr yn cynnig cymorth ac arweiniad ar y gwahanol gamau y gallwch eu cymryd a'r opsiynau neu'r adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i wella.

Cysylltu â Chyngor i Fyfyrwyr

Advice@caerdydd.ac.uk
+44 (0)2920 781410