ENCAP

ENCAP

ENCAP Student Academic Reps

BA Philosophy
BA Religious Studies and Philosophy
BA English Literature
BA English Literature and Creative Writing
BA Journalism, Media and English Literature
BA English Literature and Philosophy
BA English Language

Year 1:

Faith Price

BA English Language and Linguistics
BA English Language and Spanish
MA Philosophy
MA English Literature
MA Language and Linguistics
MA Forensic Linguistics
MA Applied Linguistics
PhD in Philosophy
PhD in Literature
PhD in Creative Writing
PhD in Language

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777