CHEMY

CHEMY

CHEMY Student Academic Reps

BSc Chemistry

Preliminary Year:

Emma Nisimova

 

Year 1:

Ella Evans

Shaun-Junior Bishop

 

Year 2

Megan Billet

Zaki Bandlish

Gianluca Pool

Charlotte Blaikie

Rhodri Jenkins

 

Year 3:

Stefanos Gouer

Sophie Birch

 

MChem (IM)
MChem (IM) Industry
MChem (IM) Abroad
MSc Advanced Chemistry
MSc Catalysis
MSc Medicinal Chemistry
PhD Chemistry

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777