GEOPL

GEOPL

GEOPL Student Academic Reps

BSc Urban Planning and Development

Year 1:

Nanxi Lu

 

Year 2:

Gabriel De Bacco

Charlotte MacDonald

 

Year 3:

Alberto Santamaria Valera

 

BSc Human Geography and Planning
BSc Human Geography
MA Urban Design
MSc Sustainability, Planning and Environmental Policy
MSc Spatial Planning and Development
MSc Urban and Regional Development
MSc International Planning and Development
MSc International Planning and Urban Design
MSc Transport and Planning
MSc Environment and Development
PhD Geography and Planning

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777