PHYSX

PHYSX

PHYSX Student Academic Reps

BSc Physics

Year 1:

Phoebe Rozee

 

Year 2:

Dylan Williams

Sam Wooding

 

Year 3:

Charlie Colson

 

BSc Physics with Astronomy
MPhys Physics with Astronomy
MPhys Astrophysics
MPhys Physics
MSc Physics
MSc Data Intensive Astrophysics
MSc Compound Semiconductor Physics
PhD Physics and Astronomy

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777