EARTH

EARTH

EARTH Student Academic Reps

BSc Environmental Sustainability Science

Year 1:

Lucy Phythian

 

Year 2:

Eva Mitchell

 

BSc Environmental Geoscience
BSc Geology
BSc Physical Geography
BSc Marine Geography
BSc Environmental Geography
BSc Exploration Geography
MSci Exploration Geography (Integrated Masters)
MSc Applied Environmental Geology
MSc Environmental Hazards
MSc Water In A Changing World
Doctor of Philosophy (Earth Sciences)

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777