COMSC

COMSC

COMSC Student Academic Reps

BSC Applied Software Engineering

Year 1:

Arnav Jain

Abir Chowdhury

 

Year 2:

Eric Milligan

Fei Liu

 

Year 3

Fatima Marwa Omar

Milos Vujovic

 

BSc Computer Science
MSc Cyber Security
MSc Computing with Placement
MSc Computing and IT Management
MSc Software Engineering
MSc Computational and Data Journalism
PGR Computer Science and Informatics

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777