ENGIN

ENGIN

ENGIN Student Academic Reps

BEng Electrical and Electronic Engineering
BEng/MEng Civil Engineering
BEng/MEng Civil and Environmental Engineering

Year 1:

Kamari Erekosima

 

Year 2:

Darshan Sudarsan

Maryam Alagha

 

Year 3:

Dana Alghamdi

Souza Abdi

 

Year 4:

Diana Pires

BEng/MEng Architectural Engineering
BEng/MEng Integrated Engineering 
BEng/MEng Mechanical Engineering
BEng/MEng Medical Engineering
MSc Sustainable Energy and Environment
MSc Advanced Mechanical Engineering
MSc Compound Semiconductor Electronics
MSc Wireless and Microwave Communication Engineering
MSc (BIM) for Smart Engineering
Doctor of Philosophy (Engineering)

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777