PHRMY

PHRMY

PHRMY Student Academic Reps

MPharm

Year 1:

Sophie Lloyd

Neha Gogana

Harriet Rees

 

Year 2:

Ahmed Abdille

Gabrielle Lightfoot

Georgiana Wells

Kyle Stevens

 

Year 3:

Tyler Powell

Thomas Schrikker

Leah Wakefield-Coates

 

Year 4:

Sandra Bali

Rachel Pye

Julia Phillips

 

PhD

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777