BIOSI

BIOSI

BIOSI Student Academic Reps

BSc Biomedical Sciences

Year 1:

Eva Winkemann

Ntaniela Lato

Harshdeep Kaur

 

Year 2:

Lyla Khan

Carys Moore

Zaid Maniar

Katie Lines

Shubha Shetty

En Chi Lai

 

Year 3:

Hannah Doe

Ishika Kumar

Becky Bonsor

Ella Brooks

Carla Cosgrove

 

PTY:

Helia Motamedi

Jamie McDonald

William Sluman

 

BSc Biological Sciences
BSc Biochemistry
BSc Neuroscience
BSc Medical Pharmacology
BSc Zoology
MBiomedical Sciences
MBiological Sciences
MBiochemistry
MNeuroscience
MRes Biosciences
MSc Global Ecology and Conservation
PhD Biomedicine
PhD Molecular Biosciences
PhD Organisms and Environment
PhD Neuroscience

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777