DENTL

DENTL

DENTL Student Academic Reps

Bachelor of Dental Surgery

Year 1:

Shyamali McGill

William Parvin

 

Year 2:

Zoe Brown

 

Year 3:

Millicent Brodie Cooper

 

Year 4:

Shreya Sharma

Harshita Verma

Dammy Ogunlade

 

Year 5:

Abhyaa Sachdeva

 

BSc Dental Therapy and Dental Hygiene
DipHE Dental Hygiene
MClinDent Endo
MSc Implantology
MSc Tissue Engineering
MSc Oral Biology
MScD Orthodontics

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777