SOCSI

SOCSI

SOCSI Student Academic Reps

BSc Sociology

Year 1:

Armaan Mohammed

 

Year 3:

Emily Winstone

 

BSc Sociology and Education
BSc Econ Politics and Sociology
BSc Education
BSc Social Sciences
BSc Human and Social Sciences
BSc Criminology and Sociology
BSc Criminology
LLB Law and Criminology
MA Social Work
MSc Social and Public Policy
MSc International Criminology and Criminal Justice
Social Science Research Methods (International Relations)
PhD

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777