CUTV

CUTV

Membership

Sorry, there are no memberships available to purchase.

Welcome to Cardiff Union TV (CUTV), Cardiff University's award-winning student Television station.

We are one fourth of Cardiff’s acclaimed Student Media based on the 3rd floor of the Student’s Union. With CUTV you can gain hands on experience in editing, filming, scriptwriting and more! CUTV has various categories including Factual, Music, Sports, Drama and Entertainment. Cardiff Union TV is also one of the student television stations affiliated with The National Student Television Association (NaSTA). The NaSTA help CUTV to develop and they host an exciting awards ceremony every year (which included Fiona Bruce and Lizo Mzimba in 2017)!

Being a part of our team does not require any previous experience as you can learn as you go. So come and join Cardiff Union TV!

Join our Facebook Members group to find out how to get involved! - CUTV Members 2017/18

 

Croeso i Deledu Undeb Caerdydd, gorsaf deledu arobryn Prifysgol Caerdydd.

Rydym yn un o’r pedwar Cyfryngau Myfyrwyr wedi’i leoli ar 3ydd llawr Undeb y Myfyrwyr. Gyda Theledu Undeb Caerdydd, gallwch ennill profiad ymarferol yn golygu, ffilmio, ysgrifennu sgript a llawer mwy! Mae gan Deledu Undeb Caerdydd amrywiaeth o gategorïau gan gynnwys Ffeithiol, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Drama ac Adloniant. Mae Teledu Undeb Caerdydd hefyd yn un o’r gorsafoedd teledu myfyrwyr sy’n gysylltiedig â’r Gymdeithas Teledu Myfyrwyr Cenedlaethol. Mae’r Gymdeithas yma yn helpu Teledu Undeb Caerdydd i ddatblygu wrth iddynt gynnal seremoni gwobrwyo cyffrous bob blwyddyn (a fynychwyd gan Fiona Bruce a Lizo Mzimba yn 2017)!

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i ymuno â’r tîm gan eich bod yn dysgu fel rydych yn mynd yn ei flaen. Felly dewch i ymuno â Theledu Undeb Caerdydd.

Ymunwch â’n grwp Aelodau Facebook i ddarganfod sut i gymryd rhan! - CUTV members 2017/18

  • Train money for BBC Bristol£6.60
  • Nasta Ticket£46.00
  • Nasta Ticket 2£86.00