MedSoc

MedSoc is Cardiff University’s Medical Society, run by students for students, here to make life easier and more fun for medical students in Cardiff.

 

Our academic team organise revision sessions and other informative talks as well as facilitate the delivery of feedback from students to staff through the student-staff panel.

 

The welfare team are on-hand to be a listening ear, to signpost to support services within the university and externally as well as organise welfare promotion events such as welfare cafes. 

 

Our socials, including balls and post-exam parties are organised by our social team. 

 

Our committee also includes an EDI officer, international officer and graduates officer to ensure that all medical students are represented. 

 

The benefits of purchasing membership include:

 • Free revision sessions
 • Discounted ball and social tickets
 • Medsoc discount e-card
 • Opportunity to become a committee member

 

***

 

MedSoc yw Cymdeithas Feddygol Prifysgol Caerdydd, yn cael ei redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr, yma i wneud bywyd yn haws ac yn fwy hwyl i fyfyrwyr meddygol yng Nghaerdydd.

 

Mae ein tîm academaicc yn trefnu sesiynau adolygu a sesiynau addysgiadol eraill yn ogystal â hwyluso rhannu adborth myfyrwyr gyda'r Ysgol Feddygaeth trwy'r panel myfyrwyr a staff.

 

Mae'r tîm lles yma i fod yn glust i wrando, i gyfeirio at wasanaethau cefnogi,o fewn y brifsygol a rhai allanol, ac i drefnu digwyddiadau hyrwyddo lles yn cynnwys caffis lles.

 

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol, yn cynnwys gwleddau a phartion ar ôl arholiadau, yn cael eu trefnu gan ein tîm cymdeithasol.

 

Mae ein pwyllgor hefyd yn cynnwys swyddog CAC, swyddog rhyngwladol a swyddog graddedigion i sicrhau bod pob myfyriwr meddygol yn cael eu cynrychioli.

 

Mae buddion prynu aelodaeth yn cynnwys:

 • Sesiynau adolygu am ddim
 • Tocynau partion a chymdeithasol rhatach
 • E-gerdyn gostyngiadau
 • Y cyfle i ddod yn aelod o'r pwyllgor

Committee Members

Please log in to view the committee.

Membership

MEDSOC Guild of Societies Lifetime (Until Graduation) Membership

Ref: M10006260

Add to Basket

Price: £54.00
This is only available for MEDSOC students

MedSoc Standard One Year Membership

Ref: M10414820

Add to Basket

Price: £6.00
Shine Night Walk Cardiff
6th October
Cardiff Castle

Current Medsoc Elections

Medsoc Autumn By Elections

Medsoc elections for Y1 Academic, Social and Welfare Rep *1, and International Rep.

4 posts are up for election.

Nominations close at 18:00 on Monday 9 October 2023 (in 12 days)

The polls open at 19:00 on Monday 9 October 2023 (in 12 days)

Please log in to see more details.

 • Year 2 Ball Thu 15 Jun 2023 - Members£43.00
 • Year 2 Ball Thu 15 Jun 2023 - Students£48.00
 • Medsoc Freshers' Ball Wed 18 Oct 2023 - General£41.00
 • Medsoc Freshers' Ball Wed 18 Oct 2023 - Members£36.00
 • Shine Night Walk Cardiff Fri 6 Oct 2023 - General£17.49
 • MedSoc Member SU Annual Gym Membership£148.00