Politics Society

Hello and welcome to the Cardiff University Politics Society Page!

We cater for all interests, whether you are studying Politics and International Relations or if you have a general interests in Politics, we will no doubt have an event running that will interest you!

Covid-19: Due to new restrictions, we must act in accordance with the Welsh Government guidelines and will not be able to host the style of events we were hoping to. The Politics Society Committee have been meeting frequently to discuss potential events, both academic and social, that we can safely host for both returning and new members throughout the year. 

We understand that many students may be shielding or not feel comfortable attending possible physical events, therefore there will always be a virtual alternative to ensure everyone is included.

The Politics Society are proud to have our own netball, rugby and football team. Currently, we are unsure whether they will be able to run this year, and under what conditions, but make sure to follow the social media pages, linked below, to stay updated.

Despite the current conditions, the Politics Committee are working hard to ensure we can make the most out of this year. If you have any queries, please feel free to contact the society via the Facebook or Twitter or Instagram pages, or any of the committee members. 

 

Email: politicssociety@cardiff.ac.uk

Facebook: Cardiff University Politics Society

Instagram: cupolsoc

Twitter: @CUPolSoc


Croeso i dudalen Cymdeithas Wleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd!

Fel cymdeithas croesawn bawb; Pîn ai eich bod yn astudio Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol, neu yn astudio unrhyw bwnc arall ond a diddordeb mewn gwleidyddiaeth, gobeithiwn bydd gennym ryw ddigwyddiad sy’n eich diddori! Rydym yn cynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gweithgareddau cymdeithasol (alcoholig a di-alcahol) a darlithoedd gan siaradwyr gwadd er mwyn sbarduno trafodaeth rhwng aelodau. Rhan arall ganolog o’n rhaglen ddigwyddiadau yw ein teithiau i ddeddfwrfeydd,  ac mae croeso i unrhyw un, aelodau neu beidio, i ymuno gyda ni ar y teithiau yma. Heblaw am wleidyddiaeth, fe all aelodau ymuno ag un o’m dîm pêl-droed 7 bob ochor, neu ein tîm a phêl rhwyd. Mae'r rhain yn ffordd wych o ddod i adnabod aelodau arall o’r  gymdeithas.  Ar ddiwedd y flwyddyn cawn ddathlu yn y Ddawns Wleidyddiaeth, un o uchafbwyntiau ein calendr.

Os oes gynych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a’r gymdeithas trwy ein tudalen Facebook neu Twitter neu Instagram, neu siaradwch ag un o aelodau ein pwyllgor. Edrychem ymlaen at eich gweld- aelodau hen a newydd yn y flwyddyn cyffroes sydd o’n blaenau.

Elections

PolSoc October By-Elections 2021

As we have a number of roles currently vacant, the Politics Society is looking for four people to fill the following roles: - President - Social Secretary - First Year Representative - Postgraduate Representative

4 posts are up for election.

Nominations close at 23:59 on Tuesday 26 October 2021 (in 8 days)

The polls open at 00:01 on Wednesday 27 October 2021 (in 8 days)

Please log in to see more details.

Membership

  • Politics Society Standard Membership£3.00

Events

Politics Society Netball
4th October - 30th June
Talybont North Netball Courts

Search