Politics Society

Politics Society

Committee Welcome

Hello and welcome to the Cardiff University Politics Society Page!

We cater for all interests, whether studying at Politics and International Relations or if you have a general interests in Politics, we will no doubt have an event running that will interest you! Throughout the year, many events will be running, from socials (both alcoholic and non-alcoholic!) to guest lectures covering many thought-provoking topics which will allow for the opportunity for discussion between members. Also, like previous years, trips to legislatures will be a staple of the programme of events and we invite all, members or non-members of the society to such trips. Politics aside, we also run a 7-a-side Football team as well as a Netball team and Rugby team. We invite all members to take part in the teams as a great way to meet new society members. At the end of the year, the Politics Ball, which is fast becoming a staple of the society's calendar will take place and anyone is invited along to this event. 

If you have any queries, please feel free to contact the society via the Facebook or Twitter or Instagram pages, or any of the committee members. 

We welcome all returning members and new members for what will hopefully be another action packed year of activitivies for all.


Croeso i dudalen Cymdeithas Wleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd!

Fel cymdeithas croesawn bawb; Pîn ai eich bod yn astudio Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol, neu yn astudio unrhyw bwnc arall ond a diddordeb mewn gwleidyddiaeth, gobeithiwn bydd gennym ryw ddigwyddiad sy’n eich diddori! Rydym yn cynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gweithgareddau cymdeithasol (alcoholig a di-alcahol) a darlithoedd gan siaradwyr gwadd er mwyn sbarduno trafodaeth rhwng aelodau. Rhan arall ganolog o’n rhaglen ddigwyddiadau yw ein teithiau i ddeddfwrfeydd,  ac mae croeso i unrhyw un, aelodau neu beidio, i ymuno gyda ni ar y teithiau yma. Heblaw am wleidyddiaeth, fe all aelodau ymuno ag un o’m dîm pêl-droed 7 bob ochor, neu ein tîm a phêl rhwyd. Mae'r rhain yn ffordd wych o ddod i adnabod aelodau arall o’r  gymdeithas.  Ar ddiwedd y flwyddyn cawn ddathlu yn y Ddawns Wleidyddiaeth, un o uchafbwyntiau ein calendr.

Os oes gynych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a’r gymdeithas trwy ein tudalen Facebook neu Twitter neu Instagram, neu siaradwch ag un o aelodau ein pwyllgor. Edrychem ymlaen at eich gweld- aelodau hen a newydd yn y flwyddyn cyffroes sydd o’n blaenau.