• In Conversation - Jenny Rathbone MS Thu 17 Feb 2022 - General£0.00
  • Poltics Football Membership 2022/23£30.00
  • Politics Netball 22/23 membership£37.00
  • Guest Speaker - Natasha Asghar MS Thu 20 Apr 2023 - General£0.00
  • Guest Speaker - Dr Aaron Thierry Mon 13 Feb 2023 - General£0.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777