Clwb y Mynydd Bychan

Clwb i fyfyrwyr gofal iechyd i gymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Bwriad y clwb yw i gynnal sesiynau rheolaidd i'n aelodau er mwyn eu galluogi nhw i gwrdd a chyd-fyfyrwyr a doctoriaid sydd hefyd yn siarad Cymraeg. Mae'r clwb yn trefnu gweithgareddau megis: sesiynau adolygu, digwyddiadau cymdeithasol a sesiynau dysgu gyda siaradwyr gwadd. Er bod pob digwyddiad yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg, mae yna groeso i bawb, yn enwedig rheiny sydd yn dysgu Cymraeg!

 

A society for healthcare students to socialise and take part in extra curricular activities through the medium of Welsh. The aim of the society is to offer regular sessions to allow them to meet and network with other healthcare students and doctors who speak Welsh. The society arranges events such as: revision sessions, social events and lectures with exciting guest speakers. Although all events will be held through the medium of Welsh, everyone is welcome to join, especially those learning Welsh!

Please log in to view the committee.

Membership

Please log in to join this organisation.