Chemistry Society

Our society is designed to be a break from the manic timetable and heavy workload of studying a chemistry degree. We aim to organise socials in which everyone can catch up with friends, have a laugh and a good time. We also try our best to integrate the years so that people are able to interact with different social groups, and try to build upon the informal relations between academic staff and students. This enables students to feel more comfortable asking for help and allows them to be more informed on what is ahead of them in their degree. We arrange many socials throughout the year; such as a freshers welcome social, our highly popular Cheese and Wine social, quiz nights, pub golf, and our annual ChemSoc Ball. Alongside these we run other events, such as our popular Chemistea, with free food and interesting talks from lecturers, and other events in collaboration with the RSC.

 

Cynlluniwyd ein cymdeithas fel seibiant oddi wrth yr amserlen brysur a’r llwyth gwaith trwm o astudio gradd cemeg. Ein nod yw trefnu nosweithiau cymdeithasol lle gall pawb dal lan gyda ffrindiau, cael hwyl a chael amser da. Rydym hefyd yn ceisio ein gorau i integreiddio’r blynyddoedd fel bod pobl yn gallu rhyngweithio efo grwpiau cymdeithasol gwahanol, ac yn ceisio adeiladu ar y berthynas anffurfiol rhwng staff academaidd a myfyrwyr. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i deimlo’n fwy cyfforddus yn gofyn am gymorth, ac yn eu galluogi nhw i fod yn fwy gwybodus ynghylch yr hyn sydd o'u blaenau yn eu gradd. Rydym yn trefnu llawer o nosweithiau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn; megis noson groesawu yn ystod wythnos y glas, ein noson caws a gwin sydd yn hynod boblogaidd, nosweithiau cwis a dawns fawreddog Chemsoc.

 

Please log in to view the committee.

No elections are currently running

Membership

  • Chemistry Society Standard Membership£2.00
End of Year Ball Deposit
22nd April
Clayton Hotel
The Chemistry End of Year Ball will take place at the Clayton Hotel on Saturday 22nd April!
Final Payment for the End of Year Ball
22nd April
ONLY purchase this ticket if you have a deposit ticket. If you try and purchase this ticket without the deposit we will be refunding you.

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777