Cardiff University Women in Surgery Society

Please log in to view the committee.

Membership

  • Cardiff University Women in Surgery Society Standard Membership£2.50

Events

Christmas Pub Quiz
8th December 7pm - 9pm
Bar 105
Ultimate Christmas Kahoot Quiz - Collaborstion between CUWINS and WeHeal society - Lots of raffle prizes to be won will be announced soon on our socials
Raffle Tickets
8th December 7pm - 9pm

Products

  • Christmas Pub Quiz Thu 8 Dec 2022 - General£2.00
  • Raffle Tickets Thu 8 Dec 2022 - General£1.00
  • Christmas Pub Quiz Thu 8 Dec 2022 - Members£1.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777