Esports Society

Please log in to view the committee.

Membership

  • Esports Society Standard Membership£10.00

Events

Christmas Dinner at the Taf - 10th December
10th December 5pm - 11:59pm
The Taf

Products

  • Christmas Dinner at the Taf - 10th December Sat 10 Dec 2022 - General£3.50
  • Esports Winter Clash Sun 4 Dec 2022 - Members£8.00
  • Esports Winter Clash Sun 4 Dec 2022 - General£12.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777