Healthcare Music Society

Healthcare Music Society

We’re Cardiff University Healthcare Music Society; if you enjoy music, performing and being part of a team, with a friendly and relaxed atmosphere, then HMS is for you!

Cardiff Healthcare Music Society (HMS) was founded in 2009 and is going strong 9 years later, bringing together students from all different aspects of healthcare and displaying their talents to raise money for charities through musical performances. Last year HMS hosted our 2 annual concerts and has recently hosted pub quizzes, busking at the University of Hospital Wales (UHW) concourse at Christmas and raising money for local charities.

The society has enjoyed many socials this year, with highlights being the Christmas meal, a eurovision social and a 'dessert night' at Kaspas!

We have two main ensembles which both rehearse in the UHW Chaplaincy (B5). The orchestra meet on a Tuesday at 7pm and the choir meets on a Thursday at 7pm. The ensembles play and perform a combination of pop, film themes and classical pieces such as Phantom of the Opera, 1812 overture, Viva la Vida, Welsh medleys, and many more! We have even performed pieces written specifically for us!

There is no audition process, just turn up with your instrument and stand and join in! Rehearsals are 2 hours and many of our members meet in the pub for a few drinks afterwards. 

2018-2019 is geared up to be another exciting year, with more performances and opportunities to perform to raise even more money for charity!

For more information, join our Facebook group “Cardiff Healthcare Music Society”, follow us on twitter @cardiffhms or contact us on HealthcareMusic@cardiff.ac.uk. We will be at Freshers Fayres, so come and find us!

Ni yw Cymdeithas Gerddoriaeth Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd (HMS): os ydych yn mwynhau cerddoriaeth, perfformio a bod yn rhan o dîm mewn awyrgylch hwyl ac ymlaciol, mae HMS yn berffaith i chi! 

Sefydlwyd HMS yn 2009 ac erbyn hyn rydym yn ein 9fed blwyddyn ac yn fyfyrwyr gofal iechyd yn bennaf, sy'n ymarfer i gael hwyl ac ymlacio, ac yn arddangos ein doniau a chodi arian ar gyfer elusennau drwy ffurf canu a chwarae. Yn flynyddol, fe gynhaliwn 2 gyngerdd i godi arian ac yn y gorffennol, rydym wedi cynnal prydiau Nadoligaidd, cwisiau tafarn a nosweithiau hufen ia! 

Mae gennym gerddorfa a chor, sy'n ymarfer yng Nghapel yr ysbyty (B5). Mae'r gerddorfa yn cwrdd ar Nos Fawrth a'r cor ar Nos Iau, i chwarae a chanu amrwyiaeth o ddarnau: o pop, i glasurol, i gerddoriaeth ffilmiau a llawer mwy! 

Does dim clyweliad, trowch fyny i chwarae! Mae ymarferiadau yn ddwy awr o hyd ac mae rhai o'n aelodau yn cwrdd yn y dafarn yn dilyn hynny. 

Mae'r flwyddyn 2018-2019 yn barod i edrych yn brysur iawn, ond llawer o hwyl! Am fwy o wybodaeth, ymunwch gyda'r grwp Facebook 'Cardiff Healthcare Music Society', dilynwch ni ar trydar @cardiffhms neu ebostiwch HealthcareMusic@cardiff.ac.uk Fe fyddwn yn Ffeiriau'r Glas felly dewch i'n gweld! 

Please log in to view the committee.

Membership

  • Healthcare Music Society Standard Membership£5.00