Healthcare Music Society

Healthcare Music Society

We’re Cardiff University Healthcare Music Society; a fun and relaxed musical society for anyone interested in singing in a choir or playing in an orchestra. We rehearse at times that suit healthcare students but we are open to anyone, on any course! 

Cardiff Healthcare Music Society (HMS) was founded in 2009 and is going strong 10 years later, bringing together students who want to enjoy performing music to a high standard in a relaxed atmosphere. The ensembles play and perform a combination of pop, film themes and classical pieces such as Phantom of the Opera, 1812 overture, Viva la Vida, Disney medleys, and many more! We have even performed pieces written specifically for us!

We have two main ensembles, which both rehearse in the University Hospital Wales Chaplaincy (B5). The orchestra meets on a Tuesday at 7pm and the choir meets on a Thursday at 7pm. Rehearsals last from 7-9pm, with plenty of time for cake and a catch up along the way. There is no audition process, just turn up with your instrument and stand and join in! 

As well as rehearsing and performing we enjoy society socials, from grabbing a drink after rehearsals to charity quizzes and film nights! In particular, the Christmas meal is always a highlight.  

2019-2020 is geared up to be another exciting year, with more performances and opportunities to perform to raise even more money for charity! 

For more information, join our Facebook group “Cardiff Healthcare Music Society”, follow us on twitter @cardiffhms and Instagram @Cardiffhms or contact us on HealthcareMusic@cardiff.ac.uk.

 

 

Ni yw Cymdeithas Gerddorol Gofal Iechyd Caerdydd, cymdeithas gerddorol hwyl ac ymlaciol i unrhyw sy’n diddori menw canu neu chwarae mewn cerddorfa. Rydym yn ymarfer yn wythnosol ar amseroedd cyfleus i fyfyrwyr iechyd, ond rydym yn agored i unrhyw un. 

Cafodd CGGI ei sefydlu yn 2009, and mae’n dal yn gryf 10 mlynedd wedyn, ac yn galluogi myfyrwyr i fwynhau perfformio cerddoriath i safon uchel tra’n ymlacio. Mae’r grwpiau yn perfformio cyfuniad o pop, cerddoriaeth ffilm a rhannau clasurol fel Phantom of the Opera, Harry Potter, cyfuniadau Disney a llawer mwy!! Rydym hefyd wedi canu a chwarae rhannau gafodd eu cyfansoddi yn unol bwrpas i ni! 

Mae gennym gôr a cherddorfa, sy’n ymarfer yng Nghaplaniaeth Ysbyty Athrofaol Cymru (Heath), B5. Mae’r cerddorfa yn cwrdd am 7yh ar Ddydd Mawrth ac mae’r côr yn canu am 7pm bob nos iau. Mae ymarferion yn rhedeg tan 9yh, gyda digon o amser am gacen a sgwrs hanner amser. Does dim rhagbrofion, felly dewch i chwarae neu ganu ac ymlacio! 

Rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn aml, gan gynnwys mynd i’r dafarn, cwis elusennol a nosweithiau ffilm. Mae’r pryd nadoligaidd yn brif ffefryn ymlith aelodau. 

Mae eleni yn edrych i fod yn flwyddyn ragorol arall i CGGI, gan gynnwys ymarferion, perfformiadau a chyfleoedd i godi llawer o arian tuag at elusen. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thudalen a grwp Facebook y gymdeithas, dilynnwch ni ar Drydar ac Instagram @cardiffhms neu gysylltwch â HealthcareMusic@cardiff.ac.uk . 

Mewngofnodwch i weld aelodau pwyllgor 2019-2020!

Please log in to view the committee.

Membership

  • Healthcare Music Society Standard Membership£7.00