Gair Rhydd

Gair Rhydd is Cardiff University's student led newspaper, established in 1972. We publish issues every two weeks, disscussing all manner of subjects from News, Comment, Politics, Science, Advice, @Caerdydd, Taf-od and Sport.

If you would like to contribute to the paper then be sure to follow the link to our contributor's group, or email the Editor-in-Chief

Gair Rhydd Facebook Contributors  22/23 

Editor-in-Chief 2022-2033  Beth Williams - editor@gairrhydd.com

Deputy Editors:

Jasmine Edge - features@gairrhydd.com 

Jasmine Jones - sport@gairrhydd.com

Katherine Seymour - politics@gairrhydd.com 

Nabsi Eccott - tafod@gairrhydd.com

Please log in to view the committee.

Membership

  • Gair Rhydd Membership£0.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777