Brass Band Society

Brass Band Society

Cardiff University Brass Band Society was formed to create a friendly musical space for brass players at the university to socialise and make great music together. If you play any kind of brass or percussion instrument, we’d love to hear from you – you don’t have to be a music student – just enthusiastic!

The band performs in Cardiff regularly and sometimes further afield. The band has had the privilege of working with a number of prominent specialists in the Brass Band world over the years, including Richard Evans (Leyland Band), David Childs, Paul Holland (Flowers Band), Roger Argente (Royal Philharmonic Orchestra & SuperBrass).

Since the inaugural event in 2011 the band has also competed in the National University Brass Band Championships of Great Britain (Unibrass), relishing in the opportunity to meet like minded students with a bit of healthy competition. This year the band is very excited to be planning an international tour to Europe, taking our unique sound and energy to the continent.

The band have moved from strength to strength since their formation and shows no sign of slowing down. One of the contest adjudicators’ comments from the first year of UniBrass sums up the band ethos perfectly: “What was most enjoyable for me here was your spirit and clear enjoyment of what you were all doing."

Rehearsals are every Friday during term-time from 18.30 to 20.30, and are ALWAYS followed by a trip to our favourite Cathays pub, the Mackintosh. 

If you’re interested, come along to a rehearsal and see for yourself!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cafodd Band Pres Prifysgol Caerdydd ei ffurfio i roi cyfle i offerynwyr pres y brifysgol gymdeithasu a chreu cerddoriaeth gwych mewn awyrgylch hwyliog a chyfeillgar. Os ydych chi’n chwarae unrhyw fath o offeryn pres neu daro, hoffwn glywed gennych chi – does dim rhaid i chi fod yn fyfyriwr cerddoriaeth – dim ond dangos brwdfrydedd!

Mae’r band yn perfformio’n aml yng Nghaerdydd yn ogystal â lleoliadau eraill. Ers i’r band gael ei sefydlu rydym wedi gweithio gyda nifer o enwogion y byd bandiau pres yn cynnwys Richard Evans (Band Leyland), David Childs, Paul Holland (Band Flowers) a Roger Argente (Royal Philharmonic Orchestra & SuperBrass). Rydym yn gweithio gyda arbenigwyr yn flynyddol ac mae’n gyfle gwych i ddysgu gan y gorau!

Rydym yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol Bandiau Pres Prifysgolion Prydain neu UniBrass pob blwyddyn. Rydym wedi llwyddo i gael gwobr yn y 5 uchaf (3ydd, 5ed, 4ydd, 5ed) ymhob blwyddyn ond 1 ers ei sefydlu yn 2011.

Mae’r band wedi mynd o nerth i nerth ers ffurfio ac yn gobeithio i barhau i gryfhau. Mae sylwad un o’r beirniaid ym mlwyddyn cyntaf UniBrass yn rhoi darlun o ysbryd y band yn berffaith: “Y peth wnes i fwynhau fywaf am eich perfformiad oedd y mwynhad amlwg yn beth oeddech chi’n ei wneud”.

Rydym yn ymarfer pob nos Wener yn ystod y tymor o 18.30 tan 20.30, ac yna yn ymweld â’n hoff hoff dafarn yn Cathays, y Mackintosh.

Os oes gennych ddiddordeb dewch i brofi un o’n ymarferion!

Cardiff University Brass Band achieving 4th place and best student conductor at Unibrass 2013

Membership

Sorry, there are no memberships available to purchase.