Brass Band Society

 

Cardiff University Brass Band Society was formed to create a friendly musical space for brass players at the university to socialise and make great music together. If you play any kind of brass or percussion instrument, we’d love to hear from you – you don’t have to be a music student – just enthusiastic!

The band performs in Cardiff regularly and sometimes further afield, with a main concert each semester as well as many other events such as the SU Fringe Festival. The band has also competed several times in the National University Brass Band Championships of Great Britain (aka Unibrass), taking them all over the UK to play. 

They've had the privilege of working with a number of prominent specialists in the Brass Band world over the years, including Richard Evans (Leyland Band), David Childs, Paul Holland (Flowers Band), Roger Argente (Royal Philharmonic Orchestra & SuperBrass).

The band have moved from strength to strength since their formation and shows no sign of slowing down. One of the contest adjudicators’ comments from UniBrass sums up the band ethos perfectly: “What was most enjoyable for me here was your spirit and clear enjoyment of what you were all doing."

Rehearsals are every Friday during term-time from 18:00-20:00, and are usually followed by a trip to the pub.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ffurfiwyd Cymdeithas Bandiau Pres Prifysgol Caerdydd i greu gofod cerddorol cyfeillgar i chwaraewyr pres yn y brifysgol gymdeithasu a chreu cerddoriaeth wych gyda'i gilydd. Os ydych chi'n chwarae unrhyw fath o offeryn pres neu offerynnau taro, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych - does dim rhaid i chi fod yn fyfyriwr cerdd - dim ond brwdfrydig!

Mae'r band yn perfformio yng Nghaerdydd yn rheolaidd ac weithiau ymhellach i ffwrdd, gyda phrif gyngerdd bob semester yn ogystal â llawer o ddigwyddiadau eraill fel Gwyl Ymylol UM. Mae'r band hefyd wedi cystadlu sawl gwaith ym Mhencampwriaethau Band Pres Prifysgol Genedlaethol Prydain Fawr (aka Unibrass), gan fynd â nhw ledled y DU i chwarae.

Maen nhw wedi cael y fraint o weithio gyda nifer o arbenigwyr amlwg ym myd y Band Pres dros y blynyddoedd, gan gynnwys Richard Evans (Band Leyland), David Childs, Paul Holland (Band Blodau), Roger Argente (Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol a SuperBrass) .

Mae'r band wedi symud o nerth i nerth ers eu ffurfio ac nid ydyn nhw'n dangos unrhyw arwydd o arafu. Mae un o sylwadau beirniaid yr ornest o flwyddyn gyntaf UniBrass yn crynhoi ethos y band yn berffaith: “Yr hyn a oedd fwyaf pleserus i mi yma oedd eich ysbryd a mwynhad clir o’r hyn yr oeddech i gyd yn ei wneud."

Mae ymarferion bob dydd Gwener yn ystod y tymor rhwng 18:00 a 20:00, ac fel arfer fe'u dilynir gan daith i'r dafarn.

 

Cardiff University Brass Band achieving 4th place and best student conductor at Unibrass 2013

Committee Member

Band Manager

Elected Band Manager

Elected Musical Director

Elected President

Elected Secretary

Elected Social Secretary

Elected Treasurer

Musical Director

President

Secretary

Social Secretary

Treasurer

Membership

  • Brass Band Society Standard Membership£10.00

Search