Cardiff University Brass Band Society was formed to create a friendly musical space for brass and percussion players at the university to socialise and make great music together. If you play any kind of brass or percussion instrument, we’d love to hear from you – you don’t have to be a music student – just enthusiastic!

The band performs in Cardiff regularly and sometimes further afield, with a main concert each semester as well as many other events such as Students Union Showcases, Cardiff Half Marathon and of course busking! The band has also competed several times in the National University Brass Band Championships of Great Britain (aka UniBrass), taking them all over the UK to play. 

This year, we have many exciting events planned including a weekend away in December to play in the National Botanic Gardens of Wales, workshops from the Band of the Prince of Wales and the one and only Philip Harper! This year is also our 15th anniversary, and we will be celebrating with a fabulous end-of-year anniversary concert.

The band have moved from strength to strength since their formation and shows no sign of slowing down. One of the contest adjudicators’ comments from UniBrass sums up the band ethos perfectly: “What was most enjoyable for me here was your spirit and clear enjoyment of what you were all doing."

Rehearsals are every Friday during term-time from 18:30-20:30 in the School of Music Concert Hall and are usually followed by a trip to the pub. We also have a learner band which runs before regular rehearsals from 18:00-18:30 in the School of Music BLT for anyone who wants to learn a brass instrument or brush up on their skills!

---

Ffurfwyd Band Pres Caerdydd er mwyn creu lle gyfeillgar cerddorol ar gyfer chwaraewyr pres a taro sydd yn y prifysgol i cymdeithasu a creu cerddoriaeth gyda’i gilydd. Os ydych chi yn chwarae unrhyw offeryn pres neu taro, cysylltwch gyda ni! – Does dim angen fod yn myfyrwr cerdd, neu hyd yn oed aelod prifysgol Caerdydd – dim ond yn frwydfrydig! Mae’r band yn berfformio yng Nghaerdydd yn gyson ac hefyd ym mhellach. Rydyn yn cyflwyno dau prif cyngerdd y flwyddyn ac nifer o ddigwyddiadau yn yr undeb myfyrwyr. Rydyn hefyd yn cystadlu yn flynyddol yng nghystadleuaeth bandiau pres y Deryrnas Unedig (UniBrass). Y flwyddyn yma, mae gwnym nifer o digwyddiadau cyffroes, yn cynnwys penwythnos band yn Rhagfyr i chwarae yn y Gardd Fotaneg Genheadlaethol Cymru, gweithdy gyda Band Pres Tywysog Cymru a’r un ac unig Phil Harper. Mae’r flwyddyn yma yn flwyddyn 15 oed Band Pres Prifysgol Caerdydd, ac fyddwn yn dathlu gyda cyngerdd enfawr ar diwedd y flwyddyn. Mae’r band wedi gwella a cynhyddu pob flwyddyn, roedd yn farnwr wedi dweud ‘beth roeddwn yn mwynhau y fwyaf oedd eich ysbryd ac bod chi amlwg yn mwynhau beth ydych yn gwneud.’ Mae ymarferion pob dydd Gwener yn ystod amser tymor, 18:30-20:30 yn Neuadd Berfformio yr Ysgol Cerddoriaeth, ac fel arfer wedi dilyn gan ymweliad i’r tafarn. Mae hefyd genym band i pobl sydd eisiau dysgu offeryn newydd, sydd yn rhedeg hanner awr cyn y brif ymarfer 18:00 – 18:30, yn y BLT, hefyd yn yr ysgol cerddoriaeth!

Brass Band Society

Committee Member

Elected Media Manager

Elected Postgraduate Representative

Elected President

Elected Secretary

Elected Social Secretary

Elected Treasurer

Elected Trips Coordinator

Elected Welfare Officer

Media Manager

Postgraduate Representative

President

Secretary

Social Secretary

Treasurer

Trips Coordinator

Welfare Officer

 

Membership

  • Brass Band Society Standard Membership£15.00

  • Bath trip transport£12.00
  • Unibrass accommodation 2024£8.00
  • Unibrass transport 2024£4.00