Cardiff University Law Society

Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

President's Welcome

Hello and welcome to Cardiff University Law Society’s web page!

As a student-led society, our aim is to enhance your university experience through providing you with the opportunity to join a society where your needs are at the forefront of all of our activities, as well as joining a community of students with similar interests!

In working alongside numerous law firms, our aim is to increase your skills and employability by running sessions and networking events throughout the year. 

We also run numerous social events throughout the year, including our Christmas and Spring Law Balls, our Annual Trip Abroad and plenty of other social events. 

Please have a look through our website for more details of what we do, and check out our Facebook and Twitter to keep up to date with our news.

Please contact the committee if you have any queries or problems, or simply want to be a part of it all!

We hope to see you soon!

Bella Gropper

_________________________________________________________________

Helo a chroeso i wefan Cymdeithas Gyfraith Prifysgol Caerdydd!

Fel cymdeithas o dan arweiniad myfyrwyr, ein bwriad yw gwella eich profiad prifysgol drwy roi’r cyfle i chi ymuno â chymdeithas lle mae eich anghenion yn flaenllaw yn ein holl weithgareddau, yn ogystal ag ymuno â chymuned o fyfyrwyr sydd â diddordebau tebyg i chi!

Drwy weithio ochr yn ochr â nifer o gwmnïau cyfreithiol, ein bwriad yw cynyddu eich sgiliau a’ch cyflogadwyedd drwy gynnal sesiynau a digwyddiadau rhwydweithio drwy gydol y flwyddyn. 

Rydym hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys ein Nosweithiau Mawreddog Nadolig a Gwanwyn, ein Trip Blynyddol Dramor a llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol eraill. 

Edrychwch ar ein gwefan am fwy o fanylion o’r hyn rydym yn ei wneud, ac edrychwch ar ein Facebook a Twitter am y newyddion diweddaraf.

Cysylltwch â’r pwyllgor os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau, neu eisiau bod yn rhan o’r cyfan!

Gobeithio eich gweld chi cyn bo’ hir!’

Bella Gropper

 

Join now!
Sorry, there are no memberships available to purchase.