Cardiff University Law Society

Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

President's Welcome

Hello. Thanks for visiting the Cardiff University Law Society website!

As one of the largest student-led societies in Cardiff, we aim to ensure you walk away from your time at university with far more than a degree. By organising a wide range of social, careers-based, educational and extracurricular activities, we want to enrich your university experience.

The Law Society is extremely committed to upholding our core principles of diversity and inclusion. Irrespective of your age, gender, race, religion, sexual orientation, academic discipline, disabilities or anything else which makes you who you are, there is a place for you within our community.

We will be closely following the Welsh Government’s Covid-19 advice to see when we can once again host physical events. In the meantime, we will continue to run events virtually. Despite the potential implications of coronavirus, 2021/22 promises to be another busy year for the Law Society!

Through close relations with a variety of law firms, chambers and other employers, we hope to increase your employability prospects and provide you with the opportunity to network with many graduate recruiters. Our social events include, but are not limited to, the Christmas Party, Spring Law Ball, Annual Trip and Careers Dinner.

For general enquiries, please email: lawsociety@cardiff.ac.uk

We look forward to seeing you soon!

Taher Esufali

_________________________________________________________________

Helo, diolch am ymweld â gwefan Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd!

Rydym yn gymdeithas fawr â arweinir gan fyfyrwyr yng Nghaerdydd. Ein nod yw cynnig mwy na gradd. Rydym yn ymdrechu i gyfoethogi eich profiad prifysgol trwy drefny amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol, gyrfaoedd, addysgol, ac allgyrsiol.

Yn ein cymdeithas ni, rydym yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gynnal ein hegwyddorion craidd, sef amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym yn croesawu’n gynnes aelodau waeth beth yw eu disgyblaeth academaidd, oedran, anabledd, hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Byddwyn yn monitro cyngor COVID-19 Llywodraeth Cymru yn agos yn enwedig ynglyn â gweithgareddau wyneb yn wyneb, gan barhau i gynnal digwyddiadau ar-lein yn y cyfamser. Er gwaethaf goblygiadau COVID-19, mae 2021/22 yn addo i fod yn flwyddyn brysur arall i Gymdeithas y Gyfraith!

Trwy weithio’n agos gyda chwmnïau cyfreithiol, siambrau a chyflogwyr eraill, rydym yn gobeithio cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd gyda chyfleoedd aml i ryngweithio â recriwtio graddedigion. Mae ein digwyddiadau cymdeithasol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ein parti Nadolig, Dawns Wanwyn Cymdeithas y Gyfraith, Taith Dramor Flynyddol a Chinio Gyrfaoedd.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch: lawsociety@cardiff.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Taher Esufali

Join now!
  • Law Society Standard Membership£12.50