The Taf
The Taf
Your very own student local!

Open seven days a week with the very best offers in Cathays!

The Taf

The Taf

The Taf

The Taf

The Taf

The Taf

The Taf


Allergen Information
More Info
Download our app
Download the app
More Info
Food Menu
Order Here
Drink The Alphabet!
More Info
Monday
More Info
Tuesday
More Info
Wednesday
More Info
Thursday
More Info
Friday
More Info
Saturday
More Info
Sunday
More Info

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777