Log in

Cymraeg

Multi-Faith Prayer Room

The new Multi-Faith Prayer Room opened in 2012 as part of our aim to meet the needs of all our students, from all faiths and from all countries around the world. The Multi-faith Prayer Room is housed in a renovated meeting room within our International Lounge, open 08:00 - 23:00 daily.

We hope the new Prayer Room will help our students feel at home here in Cardiff and especially within the Students' Union, by allowing them to practice their religious obligations freely and conveniently.

The Multi-Faith prayer room is located on the third floor of the Students' Union in our International Lounge. For more information, contact our Customer Service team.


Ystafell Weddïo Aml-ffydd

Agorwyd yr ystafell weddïo aml-ffydd newydd fel rhan o’n nod i ddiwallu anghenion ein holl fyfyrwyr, o bob ffydd ac o holl wledydd y byd. Mae’r ystafell weddïo aml-ffydd wedi'i lleoli mewn ystafell gyfarfod wedi’i hadnewyddu yn ein Lolfa Ryngwladol, sydd ar agor rhwng 08:00 a 23:00 bob dydd.

Rydym yn gobeithio y bydd yr ystafell weddïo newydd yn helpu ein myfyrwyr i deimlo'n gartrefol yma yng Nghaerdydd ac yn enwedig yn Undeb y Myfyrwyr, gan alluogi iddynt arfer eu rhwymedigaethau crefyddol mewn modd rhydd a chyfleus.

Lleolir yr ystafell weddïo Aml-ffydd ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr yn ein Lolfa Ryngwladol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaeth Gwsmeriaid.