Cymraeg

Shops & Services

Our shops and services are operating differently at the moment due to the ongoing Coronavirus situation. For the latest updates on our services, events and opening times, please click on the button below. 

Opening times and updates

Whether you're looking for something to eat, a book for your course, to get a haircut, or some stationery, we've got shops and services here at the Students' Union that can help you. Based in the Union at the heart of the University campus, we're only ever a short walk away. Our services also include our very own letting agency, Cardiff Student Letting, that can help you find a house.


Siopau a Gwasanaethau

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth i fwyta, llyfr ar gyfer eich cwrs, rhywle i dorri eich gwallt, neu ddeunydd ysgrifennu, mae gennym ni siopau a gwasanaethau yn Undeb y Myfyrwyr a all fod o help. Yn yr Undeb, wrth galon campws y Brifysgol, dydyn ni ond nepell i ffwrdd. Mae ein gwasanaethau hefyd yn cynnwys ein asiantaeth gosod tai ein hunan, Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd, all eich helpu chi i ddod o hyd i gartref.

Ar agor nawr