Cymraeg

Shops & Services

Whether you're looking for something to eat, a book for your course, to get a haircut, or some stationery, we've got shops and services here at the Students' Union that can help you. Based in the Union at the heart of the University campus, we're only ever a short walk away, so drop in on your way to lectures to pick up lunch, or visit us when you need to get your dissertation bound. Our services also include our very own letting agency, Cardiff Student Letting, that can help you find a house.

New year, new look

During the summer of 2016, we underwent a complete redevelopment of the ground floor of our building, bringing new and exciting shops and services to the Students' Union. 

Open now


Siopau a Gwasanaethau

Boed os rydych yn chwilio am rywbeth i fwyta, llyfr ar gyfer eich cwrs, rhywle i dorri eich gwallt, neu ddeunydd ysgrifennu, mae gennym siopau a gwasanaethau yn Undeb y Myfyrwyr all eich helpu. Yn yr Undeb, wrth galon campws y Brifysgol, rydym ond taith fer i ffwrdd, felly dewch heibio ar y ffordd i'ch darlithoedd i gael cinio, neu dewch i weld ni pan fydd angen i chi rwymo eich traethawd hir. Mae ein gwasanaethau hefyd yn cynnwys ein asiantaeth gosod tai ein hunan, Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd, all eich helpu chi i ddod o hyd i dy.

Blwyddyn newydd, ar ei newydd wedd

Yn ystod haf 2016, bum yn ailddatblygu llawr gwaelod yr adeilad, gan ddod â gwasanaethau a siopau newydd a chyffrous i Undeb y Myfyrwyr.  

Ar agor nawr