Log in

Uni Hair & Beauty

Welcome to the brand new Union salon! Find us on the Ground Floor of the Students' Union.

The Union Salon is no longer run by the Union but by an independent company associated with Yume Hair and Beauty Salons Cardiff. 

UNI HAIR AND BEAUTY welcome Cardiff Union Students with a fab ‘new client’ intro offer!

Students receive a further 10% off the usual 20% student discount! (Offer ends Dec 6th 2017)

Please call us on  02921 153 902 for enquires and bookings or visit our social media pages Facebook and Instagram @unisaloncardiff. 

You can also e-mail us at: unisaloncardiff@gmail.com

We look forward to meeting you soon!


Gwallt a Harddwch Prifysgol

Croeso i’n salon Undeb newydd sbon! Dewch o hyd i ni ar Lawr Gwaelod Undeb y Myfyrwyr.

Nid yw’r Undeb yn rheoli’r Salon bellach ond gan gwmni annibynnol sy’n gysylltiedig â Yume Hair a Beauty Salons Cardiff.

Mae GWALLT A HARDDWCH PRIFYSGOL yn croesawu myfyrwyr Undeb Caerdydd gyda chynnig ‘cwsmer newydd’ gwych.

Mae myfyrwyr yn derbyn 10% ychwanegol i ffwrdd ar ben y disgownt arferol myfyrwyr 20%! (Cynnig yn dod i ben Rhagfyr 6fed 2017)

Ffoniwch ni ar 02921 153 902 am ymholiadau ac archebion neu ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Instagram @unisaloncardiff.

Gallwch hefyd e-bostio ni ar: unisaloncardiff@gmail.com

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi cyn bo hir!