Uni Hair & BeautyUni Hair & Beauty Salon

Welcome to your Uni Salon!

The Union Salon is no longer run by the Union but by an independent company associated with Yume Hair and Beauty Salons Cardiff.

Summer 2019 Operating Hours

Mon - 10am - 5:00pm

Tue, Wed  and Fri - 9.30am - 6:00pm

Thursday - 9.30am - 8:00pm

Sat - 9.30am - 6 :00pm

Please Call 029 2115 3902 for enquires and bookings or E-mail unisaloncardiff@gmail.com

Visit our social media pages Facebook and Instagram @unisaloncardiff 

 

 

 

 


Gwallt a Harddwch Prifysgol

Croeso i’n salon Undeb newydd sbon! Dewch o hyd i ni ar Lawr Gwaelod Undeb y Myfyrwyr.

Nid yw’r Undeb yn rheoli’r Salon bellach ond gan gwmni annibynnol sy’n gysylltiedig â Yume Hair a Beauty Salons Cardiff.

Oriau gweithredu haf 2019

Dydd llun -10:00am - 5:00pm

Dydd mawrth, Dydd mercher a dydd Gwener - 9:30am - 6:00pm

Dydd iau - 9:30am - 8:00pm

Ddydd sadwrn 9:30am - 6:00pm

Ffoniwch ni ar 02921 153 902 am ymholiadau ac archebion neu ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Instagram @unisaloncardiff.

Gallwch hefyd e-bostio ni ar: unisaloncardiff@gmail.com

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi cyn bo hir!