Log in

Cymraeg

Cardiff Student Letting

Owned and run by Cardiff University Students’ Union, Cardiff Student Letting is committed to ensuring that students find quality houses owned by reputable landlords. Conveniently located in the ground floor mall of the Students’ Union building students’ can register and receive email alerts of all new properties that match their requirements. 

Please click here  to visit the website for all further information.

Properties are available throughout the year but mostly tenancies start and run on an academic basis from 1st July-30th June.

Why are we different?

  • We are owned by students for students!
  • As part of the Students Union, Cardiff Student Letting do not charge agency fees to students. An agency fee is a payment made to the letting agency for finding you a property. These can vary between £90-150, but letting agencies should make it clear how much their fee is.
  • We use Docusign! This is great as it is an online signature facility so all you need is an internet connection to sign! This is great when group members are on placement. 

Contact Us

Office hours are Monday- Friday 09:00-17:00.
Cardiff University Students' Union
Park Place
Cardiff
CF10 3QN

Phone: 029 2078 1525
Fax: 029 2078 1455     
Website: cardiffstudentletting.com
Email: cardiffstudentletting@cardiff.ac.uk


Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd

Yn eiddo i, ac yn cael ei redeg gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, mae Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau fod myfyrwyr yn dod o hyd i dai o ansawdd uchel sy'n eiddo i landlordiaid da. Wedi leoli ar lawr gwaelod Undeb y Myfyrwyr, gall fyfyrwyr gofrestru a derbyn rhybuddion e-byst o'r holl dai newydd sy'n gweddu eu gofynion. 

Cliciwch yma i ymweld â'r wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Mae tai ar gael drwy gydol o flwyddyn, ond mae'r rhan fwyaf o denantiaethau yn dechrau ac yn cael eu rhedeg ar sail academaidd o'r 1af o Orffennaf i'r 30ain o Fehefin.

Pam ein bod ni'n wahanol?

  • Rydym yn berchen gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr!
  • Fel rhan o Undeb y Myfyrwyr, nid yw Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd yn codi ffioedd asiantaeth i fyfyrwyr. Tâl i'ch asiantaeth gosod yw ffi asiantaeth am ddod o hyd i dy i chi.  Gall rhain amrywio rhwng £90-£150, ond dylai asiantaethau ffioedd wneud hi'n glir faint yw eu ffi.
  • Rydym yn defnyddio Docusign! Mae hyn yn wych gan ei fod yn gyfleuster llofnod ar-lein felly'r oll sydd angen arnoch yw cysylltiad we i arwyddo! Mae hyn yn wych pan fo aelodau o'r grwp ar leoliad gwaith.  

Cysylltwch â ni

Oriau swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener 09:00-17:00.
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3QN

Ffôn: 029 2078 1525
Ffacs: 029 2078 1455     
Gwefan: cardiffstudentletting.com
E-bost: cardiffstudentletting@caerdydd.ac.uk