Associations

 

Associations exist to support students who identify as part of a particular community or minority group. The elected Campaign Officers lead their respective associations, and each association has different priorities. Some are used to facilitate and arrange socials and events, and others focusing on campaigning and lobbying for change. Find out more by clicking on each association below.

Cymdeithasau Ymgyrchu

 

Mae cymdeithasau'n bodoli er mwyn cefnogi myfyrwyr sy'n rhan o gymuned benodol neu grŵp lleiafrifol. Mae'r Swyddogion Ymgyrchu etholedig yn arwain eu cymdeithasau perthnasol, ac mae gan bob cymdeithas wahanol flaenoriaethau. Mae rhai yn cael eu defnyddio er mwyn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau, tra bod eraill yn ffocysu ar ymgyrchu a lobio dros newid. Darganfyddwch fwy trwy glicio ar bob cymdeithas isod.