Plaid Cymru

Mae Cymdeithas Plaid Cymru Ifanc ym Mhrifysgol Caerdydd yn fodd i unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno gweld Cymru rydd o roi o’i hamser i helpu gwireddu’r freuddwyd honno. Rydym yn rhan annatod o’r rhwydwaith cenedlaethol o gymdeithasau Plaid Cymru Ifanc ar draws Cymru, ac rydym yn darparu cyfle arbennig i’n haelodau gymryd rhan ar lefel genedlaethol. Cefnogwn Blaid Cymru ledled y wlad, a mynychwn cyfarfodydd a chynadleddau’r Blaid bob blwyddyn. Yn ychwanegol at fod yn elfen hanfodol bwysig o’r mudiad cenedlaethol, rydym hefyd yn weithredol mewn gwleidyddiaeth leol. Mae ein aelodau’n mynychu protestiadau a dadleuon ar faterion sydd o bwys i Gaerdydd yn gyson, ac mae bod yn aelod o’r gymdeithas hon yn gyfle arbennig i ymwneud â’r gymuned. Mae Cymdeithas Plaid Cymru Ifanc yn ffordd wych o ddod i adnabod pobl yn y Brifysgol a chanddynt wleidyddiaeth debyg i chi, ac i fod yn rhan o fudiad cenedlaethol a fydd yn peri ichi fod yn weithredol mewn gwleidyddiaeth ar draws Caerdydd a Chymru yn ei chyfanrwydd.

The Plaid Cymru Youth Society at Cardiff University is for any student that wishes to see an independent Wales, and wants to offer their efforts to help see that dream become true. We are a vital component of a network of Plaid Cymru Youth Societies throughout Wales, and we provide a fantastic opportunity for our members to play their part at a national level. We support Plaid Cymru throughout the country, and attend a number of Plaid Cymru's meetings and conferences each year. But not only are we an essential element of a national movement, we also play an important role in local politics. Our members regularly attend protests and debates on issues that affect Cardiff and being a member of this society is a very good opportunity to become involved in the community. The Plaid Cymru Youth society is a way to meet likeminded people at University, and also become part of a national movement that will allow you to play a role in politics all over Cardiff and Wales as a whole.

 

 

Please log in to view the committee.

Membership

  • Plaid Cymru Society Standard Membership (Free)£0.00

Events

End of Year Event
11th June 2:30pm - 5pm
We'll be going bowling in Roxy Lanes! Rydym yn mynd i fowlio yn Roxy Lanes!

Products

  • End of Year Event Sun 11 Jun 2023 - Members£6.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777