Your Blogs

Cardiff University Students' Union news

National mourning period update | Diweddariad ar y cyfnod galar cenedlaethol

With the confirmation of the Her Majesty Queen Elizabeth II’s State Funeral being held on Monday 19th September and marked as a Bank Holiday, the following changes to Students’ Union operations have been put in place. Gyda chadarnhad fydd Angladd Gwladol Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn cael ei chynnal ar Ddydd Llun 19eg o Fedi, ac yn cael ei marcio fel Gwyl y Banc, mae’r newidiadau canlynol i weithrediadau Undeb y Myfyrwyr wedi’u rhoi ar waith.

 
Freshers' Fairs 2022 - Societies' Exceptional Stalls Awards!

Freshers’ Fair is fast approaching! To make things interesting we have decided to award exceptional stalls this year.

 
Statement: Graduation | Datganiad: Graddio

Graduation should be one of the proudest days of a student’s life. Celebrating your achievements at the end of your studies is a key part of the student experience. Dylai graddio fod yn un o ddiwrnodau mwyaf balch eich bywyd fel myfyriwr. Mae dathlu eich cyflawniadau ar ddiwedd eich astudiaethau yn rhan allweddol o’ch profiad fel myfyrwyr.

 
The National Societies & Volunteering Awards 2022 | Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli Cenedlaethol

NERD Varsity have won the Collaboration Award! | Mae Farsiti Amgen wedi ennill y Wobr Cydweithio!

 
Enriching Student Life Awards 2022!

Congratulations to the winners of the Enriching Student Life Awards 2022!

 
AU Awards Winners 2022 | Enillwyr Gwobrau yr UA 2022

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
Orla Tarn is elected by students as the next President of NUS Wales

We are proud to announce that Cardiff Students’ Union current Vice President Postgraduate, Orla Tarn.

 
Society and Volunteering Awards Shortlist 2022

The shortlist has been announced!

 
Spring Elections Results 2022 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2022

Meet your 2022/23 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2022/23.

 
New NHS Mental Health Team to be piloted | Tîm Iechyd Meddwl newydd y GIG i’w dreialu

New NHS Mental Health Team to be piloted to support Student Services from April. |
Tîm Iechyd Meddwl newydd y GIG i’w dreialu i gefnogi Gwasanaethau Myfyrwyr o fis Ebrill ymlaen.

 
Statement on Ukraine and Russia | Datganiad ar Wcráin a Rwsia

A statement from your Sabbatical Officer team

 
How we keep you safe in our venues

Supporting students to have fun in a safe manner will always be a fundamental part of how we organise and deliver events.

 
NHS COVID Pass | Trwydded COVID Y GIG

From 11th October, you will need a NHS COVID Pass for night club activity and gigs.

 
Spring Elections Results 2021 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2021

Meet your 2021/22 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2021/22.

 
 

Search

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777