Log in

Cardiff University Students' Union news

Be the next Chair of Student Senate!

Nominate yourself today

 
Enriching Student Life Awards Shortlist 2019

Nominees have been announced for this year's Awards

 
How are you? | Sut wyt ti?

Help the University improve student mental health and wellbeing | Helpu'r Brifysgol i wella iechyd meddwl a lles myfyrwyr

 
 
Record breaking election year | Eleni Torrwyd Record Etholiadau

Thank you for voting! | Diolch am bleidleisio!

 
We've been named in Top 100 places to work! | Rydyn ni ymysg y 100 lle gorau i weithio!

Best Companies ‘Ones to Watch’ accreditation status | Statws achrediad 'Ones to Watch' Best Companies

 
Student concerns over 'Transforming Cardiff' | Pryderon Myfyrwyr am “Trawsnewid Caerdydd"

Open letter to the President and Vice Chancellor Professor Colin Riordan | Llythyr agored i’r Llywydd ac Is-ganghellor yr Athro Colin Riordan

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Welsh letting fees ban | Gwahardd ffioedd gosod tai yng Nghymru

Commitment secured from the First Minister for September 2019 | Prif weinidog yn sicrhau ymrwymiad ar gyfer Medi 2019

 
Could you represent students' academic interests?

We talked to Jackie, your VP Education, about her role

 
Elections frequently asked questions

Your nominations questions answered

 
Welsh Varsity 2019

Are you ready Team Cardiff?

 
Policy Update | Diweddariad Polisi

Cardiff University Students’ Union Supports People’s Vote Campaign
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Ymgyrch Pleidlais y Bobl

 
Full-time Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

Find out what action has been taken since the AGM | Darganfyddwch pa gamau sydd wedi cael eu cymryd ers y CCB

 
Reducing our environmental impact

We've stopped using balloons at events and campaigns

 
AGM 2018 Update

Find out what happened at the meeting

 
Autumn Elections Results 2018 | Canlyniadau Etholiadau'r Hydref 2018

See the candidates who have been elected | Gweler yr ymgeisywr a etholwyd

 
Citizens Cymru Wales

We're embarking on an exciting new partnership | Rydyn ni’n ymgymryd â phartneriaeth newydd cyffrous

 
Rooftop conservation

Meet the seagulls raising a family on the 4th floor

 
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd to be officially established in the National Eisteddfod.

 
Announcing our new kit sponsor | Dyma gyhoeddi noddwr newydd ein cit

Rhino signs three-year deal | Rhino yn arwyddo cytundeb tair blynedd

 
Democracy from Day One: Food Court Feedback

What would you most like to see in the Food Court?

 
Your next step | Eich cam nesaf

How to afford a Master's Degree | Sut mae fforddio Gradd Meistr

 
Democracy from Day One: Students’ Union Policy

How should Students’ Union Policy be decided?

 
Democracy from Day One: Academic Issues

Campaigning on academic issues: what does it mean for you?

 
Enriching Student Life Awards | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

We are thrilled to announce the deserving winners | Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillwyr haeddiannol

 
Upcoming Referendum | Y Refferendwm sydd i ddod

A statement from your Sabbatical Officer team | Datganiad gan dîm y swyddogion sabothol

 
Thank you!

You've rated us the number 1 Students' Union in Wales again

 
Strike Action | Gweithredu diwydiannol

Advice to Students | Cyngor i fyfyrwyr

 
We won!

NUS Wales Awards 2018

 
Being a Cardiff Volunteering Student Trustee | Bod yn Ymddiriedolwr Myfyrwyr Gwirfoddoli Caerdydd

Caroline Alldridge discusses what it's like to sit on a Board of Trustees | Caroline Alldridge yn trafod eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

 
Statement: Strike Action | Datganiad: Streic

A statement from your Sabbatical Officers | Datganiad gan eich Swyddogion Sabothol

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019