Cardiff University Students' Union news

Your Official Cardiff University Freshers Events | Digwyddiadau Swyddogol Y Glas Prifysgol Caerdydd

Welcome to Cardiff University! Find out what we've got planned for your first two weeks here! | Croeso i Brifysgol Caerdydd! Darganfyddwch beth sydd gennyn ni ar y gweill ar gyfer eich pythefnos cyntaf yma!

 
Staying in Cardiff? | Aros yng Nghaerdydd?

Enjoy a summer in the city with the help of these events and activities|Mwynhewch yr haf yn y ddinas gyda'r digwyddiadau hyn

 
Enriching Student Life Awards 2019 | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
AU Awards Ball 2019 | Gwobrau Dawns yr UA 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Coming to a library near you! | Yn dod i lyfrgell cyfagos!

 
Statement: Supporting #GoldOccupy | Datganiad: Cefnogi #GoldOccupy

Statement from your SU President and VP Welfare|Datganiad gan Llywydd Undeb y Myfyrwyr a’r Is-lywydd Lles

 
Enriching Student Life Awards Shortlist 2019 | Rhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

Nominees have been announced for this year's Awards | Cyhoeddi enwebedigion Gwobrau eleni

 
Whatuni Student Choice Awards 2019 |Gwobrau Whatuni Student Choice Awards 2019

We've been shortlisted!|Rydyn ni ar y rhestr fer!

 
Record breaking election year | Eleni Torrwyd Record Etholiadau

Thank you for voting! | Diolch am bleidleisio!

 
We've been named in Top 100 places to work! | Rydyn ni ymysg y 100 lle gorau i weithio!

Best Companies ‘Ones to Watch’ accreditation status | Statws achrediad 'Ones to Watch' Best Companies

 
Student concerns over 'Transforming Cardiff' | Pryderon Myfyrwyr am “Trawsnewid Caerdydd"

Open letter to the President and Vice Chancellor Professor Colin Riordan | Llythyr agored i’r Llywydd ac Is-ganghellor yr Athro Colin Riordan

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Welsh letting fees ban | Gwahardd ffioedd gosod tai yng Nghymru

Commitment secured from the First Minister for September 2019 | Prif weinidog yn sicrhau ymrwymiad ar gyfer Medi 2019

 
Could you represent students' academic interests?

We talked to Jackie, your VP Education, about her role

 
Elections frequently asked questions

Your nominations questions answered

 
Full-time Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

Find out what action has been taken since the AGM | Darganfyddwch pa gamau sydd wedi cael eu cymryd ers y CCB

 
Reducing our environmental impact

We've stopped using balloons at events and campaigns

 
AGM 2018 Update

Find out what happened at the meeting

 
Rooftop conservation

Meet the seagulls raising a family on the 4th floor

 
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd to be officially established in the National Eisteddfod.

 
Democracy from Day One: Food Court Feedback

What would you most like to see in the Food Court?