Spring Elections Results 2022 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2022

Meet your 2022/23 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2022/23.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to everyone who ran in the 2022 Spring Elections and thanks to all of you who voted. The following winners have been announced: 

Students' Union President: Gina Dunn

VP Education: Jazz Walsh

VP Heath Park Campus: Ashly Alava Garcia  

VP Postgraduate Students: Angie Flores

VP Societies & Volunteering: Shreshth Goel

VP Sports and Athletic Union President: Olivia Evans

VP Welfare: Rebecca Deverell

Black and Ethnic Minorities Officer: Penny Dinh

Ethical & Environmental Officer: Shaurya Gandhi 

International Students Officer: Soyal Khedkar

LGBTQ+ Officer: John Beauchamp

Mature Students’ Officer: Francesca Watson 

Mental Health Officer: Rebecca Hardy

Students Parents and Carers Officer: Zara Siddique

Students with Disabilities’ Officer: Alice Moore

Welsh Language Officer: Deio Owen

Women’s Officer: Emily Carr

NUS Wales Delegates: Bianca Cridland, Fabian Hick, Lucas Jakabovic, Luke Caesari, Megan Pacey, Rishabh Agrawal, Shahina Salimbhai Khira, Shreshth Goel, Vee Somas and Yug Deshpande

The Election Results Presentation can be found here.


Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2022

Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn Etholiadau Undeb Myfyrwyr 2022 a diolch i bawb a bleidleisiodd. Dyma'r enillwyr: 

Llywydd Yr Undeb: Gina Dunn

IL Addysg: Jazz Walsh

IL Campws Parc Y Mynydd Bychan: Ashly Alava Garcia

IL Myfyrwyr Ôl-Raddedig: Angie Flores

IL Cymdeithasau A Gwirfoddoli: Shreshth Goel

IL Chwaraeon A Llywydd Yr Undeb Athletau: Olivia Evans

IL Lles: Rebecca Deverell

Swyddog Myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig: Penny Dinh

Swyddog Moesegol Ac Amgylcheddol: Shaurya Gandhi 

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol: Soyal Khedkar

Swyddog Lhdt+: John Beauchamp

Swyddog Myfyrwyr Hyn: Francesca Watson

Swyddog Iechyd Meddwl: Rebecca Hardy

Myfyrwyr sy'n Rhieni ac yn Ofalwyr: Zara Siddique

Swyddog Myfyrwyr Ag Anableddau: Alice Moore

Swyddog Y Gymraeg: Deio Owen

Swyddog Merched: Emily Carr

Cynrychiolwyr UCM: Bianca Cridland, Fabian Hick, Lucas Jakabovic, Luke Caesari, Megan Pacey, Rishabh Agrawal, Shahina Salimbhai Khira, Shreshth Goel, Vee Somas* and Yug Deshpande

Comments

 
default