Results: Autumn Elections 2020 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2020

See the students elected to roles for 2020-21 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2020-21

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Thank you to everyone who voted in the Autumn Elections 2020 and congratulations to the successful candidates. The following roles have been elected:

Black and Ethnic Minorities Officer

 • Isadora Sinha

Scrutiny Committee:

 • Orla Tarn
 • Zachary Edge
 • Janet Williams
 • Angie Flores Acuña
 • Megan Melville

Student Senators:

 • Orla Tarn
 • Rebecca Hardy
 • Simran Mahajan
 • Janet Williams
 • Elizabeth Champion
 • Talia Khan
 • Angie Flores Acuña
 • Ashly Alava Garcia
 • Emily Long
 • Megan Melville
 • Lola Brin
 • Charlotte Mallinson
 • Zachary Edge
 • Madalina-Andreea Toea
 • Ahmad Shabib
 • James Taylor
 • Darshan Vijay Dalal
 • Asha Armin
 • Luke Caesari
 • Daniel Philitoga
 • Roma Eccles
 • Peter Nattrass
 • Bruce Hunt
 • Daniel Mapatac
 • Katherine Waldock

Diolch i bawb a bleidleisiodd yn Etholiadau'r Hydref 2020 a llongyfarchiadau mawr ir ymgeiswyr llwyddiannus. Etholwyd y rolau canlynol:

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig:

 • Isadora Sinha

Pwyllgor Craffu:

 • Orla Tarn
 • Zachary Edge
 • Janet Williams
 • Angie Flores Acuña
 • Megan Melville

Seneddwyr Myfyrwyr:

 • Orla Tarn
 • Rebecca Hardy
 • Simran Mahajan
 • Janet Williams
 • Elizabeth Champion
 • Talia Khan
 • Angie Flores Acuña
 • Ashly Alava Garcia
 • Emily Long
 • Megan Melville
 • Lola Brin
 • Charlotte Mallinson
 • Zachary Edge
 • Madalina-Andreea Toea
 • Ahmad Shabib
 • James Taylor
 • Darshan Vijay Dalal
 • Asha Armin
 • Luke Caesari
 • Daniel Philitoga
 • Roma Eccles
 • Peter Nattrass
 • Bruce Hunt
 • Daniel Mapatac
 • Katherine Waldock

Comments

 
default