Results: Autumn Elections 2020 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2020

See the students elected to roles for 2020-21 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2020-21

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Thank you to everyone who voted in the Autumn Elections 2020 and congratulations to the successful candidates. The following roles have been elected:

Black and Ethnic Minorities Officer

 • Isadora Sinha

Scrutiny Committee:

 • Orla Tarn
 • Zachary Edge
 • Janet Williams
 • Angie Flores Acuña
 • Megan Melville

Student Senators:

 • Orla Tarn
 • Rebecca Hardy
 • Simran Mahajan
 • Janet Williams
 • Elizabeth Champion
 • Talia Khan
 • Angie Flores Acuña
 • Ashly Alava Garcia
 • Emily Long
 • Megan Melville
 • Lola Brin
 • Charlotte Mallinson
 • Zachary Edge
 • Madalina-Andreea Toea
 • Ahmad Shabib
 • James Taylor
 • Darshan Vijay Dalal
 • Asha Armin
 • Luke Caesari
 • Daniel Philitoga
 • Roma Eccles
 • Peter Nattrass
 • Bruce Hunt
 • Daniel Mapatac
 • Katherine Waldock

Diolch i bawb a bleidleisiodd yn Etholiadau'r Hydref 2020 a llongyfarchiadau mawr ir ymgeiswyr llwyddiannus. Etholwyd y rolau canlynol:

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig:

 • Isadora Sinha

Pwyllgor Craffu:

 • Orla Tarn
 • Zachary Edge
 • Janet Williams
 • Angie Flores Acuña
 • Megan Melville

Seneddwyr Myfyrwyr:

 • Orla Tarn
 • Rebecca Hardy
 • Simran Mahajan
 • Janet Williams
 • Elizabeth Champion
 • Talia Khan
 • Angie Flores Acuña
 • Ashly Alava Garcia
 • Emily Long
 • Megan Melville
 • Lola Brin
 • Charlotte Mallinson
 • Zachary Edge
 • Madalina-Andreea Toea
 • Ahmad Shabib
 • James Taylor
 • Darshan Vijay Dalal
 • Asha Armin
 • Luke Caesari
 • Daniel Philitoga
 • Roma Eccles
 • Peter Nattrass
 • Bruce Hunt
 • Daniel Mapatac
 • Katherine Waldock

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777