Enriching Student Life Awards Winners 2021 | Enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2021

See the full list of winners announced in our live event on Thursday 20th May

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to all Enriching Student Life Awards (ESLA) nominees and a huge well done to this year's winners! For the second year running, we presented the awards digitally on our Facebook page and you can watch a recording of the event here. We are grateful to be able to celebrate the tremendous work being undertaken by staff and students across the University. It is a real privilege for us to be able to celebrate all that you do to enrich the life of Cardiff University students.

We would like to thank every person that helped make it a success. Congratulations to all of the winners on the evening!

Enriching Student Life Awards Winners 2021

Most Uplifting Staff Member of the Year 
Dr Rhodri Woodhouse 
 
Personal Tutor of the Year 
Helen Phillips 
 
Doctoral Supervisor of the Year 
Dr Peter Watson 
 
PGR Graduate Tutor of the Year/PGR Demonstrator of the Year 
Gareth Smith 
 
Most Innovative Member of Staff of the Year 
Dr Vivien Raymond 
 
Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences) 
Abigail Gallagher 
 
Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences) 

Eleri Howell 
 
Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering) 
Jordan Stephens 

Overall Academic Rep of the Year
Eleri Howell 

We are grateful to be able to celebrate the tremendous work being undertaken by staff and students across the University.

Student Rep Coordinator of the Year 
Mark Connolly and Rachel Thomas 
 
Covid-19 Hero Award 
Amy Sykes 
 
Student Mentor of the Year 
Shreshth Goel 
 
Champion for Equality, Diversity, and Inclusion 
Alex Harmer 
 
Hyrwyddwr Addysg Cymraeg / Champion for Welsh Education 
Sian Morgan Lloyd 
 
Vice Chancellor’s Award 
Dr Rob Gossedge 
 
SU President’s Award 
Isadora Sinha 

The Enriching Student Life Award 
Amy Sykes


Enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2021

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (GCBM) a llongyfarchiadau mawr i enillwyr eleni! Am yr ail flwyddyn yn olynol, fe gyflynom ni y gwobrau yn ddigidol ar ein tudalen Facebook a gallwch wylio recordiad y digwyddiad yma. Rydyn ni’n ddiolchgar i allu dathlu y gwaith anhygoel a gaiff ei wneud gan staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol. Mae’n fraint gennym ni i ddathlu popeth rydych chi’n ei wneud i gyfoethogi bywydau myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Hoffwn ddiolch i bawb a helpodd i sicrhau y llwyddiant. Llongyfarchiadau i holl enillwyr y noson!

Enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2021

Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig y Flwyddyn?
Dr Rhodri Woodhouse?

Tiwtor Personol y Flwyddyn
? Helen Phillips?

Goruchwyliwr Doethur y Flwyddyn
Dr Peter Watson?

Tiwtor Graddedig ÔRY/ Arddangoswr ÔRY y Flwyddyn?
Gareth Smith

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol y Flwyddyn
Dr Vivien Raymond

Rydyn ni’n ddiolchgar i allu dathlu y gwaith anhygoel a gaiff ei wneud gan staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol.

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol)?
Abigail Gallagher?

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)
Eleri Howell

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg)?
Jordan Stephens?

Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Flwyddyn
Mark Connolly a Rachel Thomas

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr am y Flwyddyn yn Gyffredinol
Eleri Howell

Gwobr Arwr Covid-19
Amy Sykes

Mentor i Fyfyrwyr y Flwyddyn
Shreshth Goel

Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant?
Alex Harmer

Hyrwyddwr Addysg Cymraeg?
Sian Morgan Lloyd?

Gwobr yr Is-Ganghellor?
Dr Rob Gossedge?

Gwobr Llywydd Undeb y Myfyrwyr?
Isadora Sinha

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777