ESLA Awards 2023 | Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2023

The highly anticipated Enriching Student Life Awards (ESLA) ceremony was held on Thursday 11th May at Cardiff Students’ Union, a prestigious event that recognises individuals who have made remarkable contributions to enriching the student experience.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The highly anticipated Enriching Student Life Awards (ESLA) ceremony was held on Thursday 11th May at Cardiff Students’ Union, a prestigious event that recognises individuals who have made remarkable contributions to enriching the student experience.

The event brought together staff members and students to celebrate the outstanding achievements and dedication of those who go above and beyond to enhance student life at the university. 

The list of winners at the ESLAs showcases the breadth and depth of talent and commitment within Cardiff University. From inspirational tutors to passionate academic representatives, the winners represent various areas of the university, each making their mark on student life in unique ways.

"The ESLAs hold tremendous significance for Cardiff University as it provides a platform to celebrate the remarkable efforts and contributions of both our dedicated staff and exceptional students. It is a testament to our commitment to fostering a supportive and enriching academic environment.
 

"By acknowledging the outstanding achievements of individuals who go above and beyond, we recognise the profound impact they have on enhancing the overall student experience. Congratulations to everyone involved in this year's ESLAs!

Gina Dunn, Cardiff Students’ Union President

Well done to those who were shortlisted, and a huge congratulations to all our worthy winners! 

 

2023 Winners: 


Doctoral Supervisor of the Year - Geoff Haddock 

Champion for Equality, Diversity, and Inclusion - Katherine Dobbie & Naomi Wray 

Personal Tutor of the Year - Emma Yhnell 

PGR Graduate Tutor or Demonstrator of the Year - Rebecca Riedel 

Professional Service Staff Member of the Year - Ramiro Vila Torres 

Most Uplifting Staff Member - Isaac Myers 

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences) - Sophie Eardley 

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences) - Melika Ghorbankhani  

Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering) - Alex Meers 

Champion for Welsh Education - Deio Owen & Huw Pritchard 

Most Engaging Staff Member - Katherine Griffiths 

Champion for Student Voice - Yasmine Jauffur 

Vice-Chancellor's Award - Stuart Vanstone 

President's Award - Janet Williams 


Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2023

Cynhaliwyd seremoni hir-ddisgwyliedig Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr (ESLA) ar ddydd Iau 11 Mai yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Digwyddiad mawreddog sy'n cydnabod unigolion sydd wedi gwneud cyfraniadau anhygoel at gyfoethogi profiad myfyrwyr yw’r ESLAs.

Daeth y digwyddiad ag aelodau o staff a myfyrwyr ynghyd i ddathlu cyflawniadau ac ymroddiad eithriadol y rhai sy'n mynd yr ail filltir i wella bywyd myfyrwyr yn y brifysgol.

Mae'r rhestr o enillwyr yr ESLAs yn arddangos ehangder a dyfnder y talent a'r ymrwymiad o fewn Prifysgol Caerdydd. O diwtoriaid ysbrydoledig i gynrychiolwyr academaidd angerddol, mae'r enillwyr yn cynrychioli gwahanol feysydd y brifysgol, pob un yn dylanwadu ar fywyd myfyrwyr mewn ffordd unigryw.

"Mae’r ESLAs yn aruthrol o arwyddocaol i Brifysgol Caerdydd gan eu bod yn cynnig llwyfan i ddathlu ymdrechion a chyfraniadau anhygoel ein staff ymroddedig a'n myfyrwyr eithriadol. Mae'n dyst i'n hymrwymiad i feithrin amgylchedd academaidd cefnogol sy’n cyfoethogi bywydau."
 

"Drwy gydnabod cyflawniadau eithriadol unigolion sy'n mynd yr ail filltir, rydym yn cydnabod yr effaith ddofn y maent yn ei chael ar wella profiad cyffredinol myfyrwyr. Llongyfarchiadau i bawb sy'n rhan o'r ESLAs eleni!”

Gina Dunn, Llywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd

Da iawn i'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, a llongyfarchiadau enfawr i'n holl enillwyr teilwng!

Enillwyr 2023: 


Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn - Geoff Haddock 

Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant - Katherine Dobbie & Naomi Wray 

Tiwtor Personol y Flwyddyn - Emma Yhnell 

Tiwtor Graddedig Ymchwilwyr Ôl-raddedig neu Arddangoswr y Flwyddyn - Rebecca Riedel 

Aelod Staff Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn - Ramiro Vila Torres 

Aelod Staff Mwyaf Ysbrydoledig - Isaac Myers 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol) - Sophie Eardley 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd) - Melika Ghorbankhani  

Cynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd y Flwyddyn (Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg) - Alex Meers 

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg - Deio Owen & Huw Pritchard 

Aelod Staff sy’n Ennyn Diddordeb y Mwyaf: - Katherine Griffiths 

Hyrwyddwr Llais y Myfyrwyr - Yasmine Jauffur 

Gwobr yr Is-Ganghellor - Stuart Vanstone 

Gwobr y Llywydd - Janet Williams 

Comments

 
default