Bye-Elections Results 2022 | Canlyniadau Is Etholiadau 2022

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Thank you to everyone who voted in the bye-election and congratulations to the successful candidates. The following roles have been elected:

Student Senator

Alex Meers

Angie Flores

Bhavdeep Bola

Gurpal Sahota 

Scrutiny Committee

Alice Moore

Gurpal Sahota

Lucinda Hamilton-Mitchell


Diolch i bawb a bleidleisiodd yn a Is Etholiadau llongyfarchiadau mawr ir ymgeiswyr llwyddiannus. Etholwyd y rolau canlynol:

Seneddwr Myfyrwyr

Alex Meers

Angie Flores

Bhavdeep Bola

Gurpal Sahota 

Pwyllgor Craffu

Alice Moore

Gurpal Sahota

Lucinda Hamilton-Mitchell

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777