AU Awards Winners 2022 | Enillwyr Gwobrau yr UA 2022

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to everyone who was nominated for an award at the AU Awards 2022 and a big well done to the winners! Our Athletic Union members show so much commitment to their clubs throughout the year, whether competing recreationally or competitively, and the AU Awards Ball offers a great chance for us to highlight this.  

"The AU Awards was such a fantastic celebration of all the things our clubs have achieved this year. I was honoured to be able to present awards to such incredible athletes and committee members. Their tireless commitment, as well as the incredible work done by the AU Team, have made this year a stand out one for me. I wish all the best to the clubs for the years to come, and I have every confidence they will continue to go from strength to strength. Thank you #TeamCardiff!" 

Megan Somerville, VP Sports & Athletic Union President


2022 Winners

Sportsman Of The Year -  Dom Coy

Sportswoman Of The Year -  Lily Bunting

Most Improved Sportsman - Sam Tyas

Most Improved Sportswoman - Freya Axten

Coach Of The Year - Sean Cook

Fresher Of The Year - Rachel Tibke

AU President's Award For Outstanding Achievement - Matthew Walker

Club Of The Year - Ladies Rugby

Team Of The Year - Women's' Waterpolo First Team

Most Improved Club - Volleyball Club

Charity Event Of the Year - Ladies' Cricket and Men's Rugby


Club Honours Award

 • Niya Dobreva - Aerial Fitness
 • Emma Briggs - Aikido
 • Josh Wallace - American Football
 • Ashley Slatter - Archery
 • Maddie Elliot - Athletics
 • Isobel Adams - Badiminton
 • Zara Siddique - Boxing
 • Dan Koukouravas - Basketball
 • Chloe Griffiths - Cheerleading
 • Ella Mead - Cheerleading
 • Jemma Stephans - Caving
 • Caleb Blichfeldt - Cycling
 • Lucy Shields - Clay Pigeon Shooting
 • Ash Causey - Cricket
 • Jasmine Mahesan - Dancesport
 • Ella Flanagan - Equestrian
 • Richard Cannon - Fencing
 • Peter Edwards - Golf
 • Gemma Muller - Hiking
 • Raphael Seccombe - Healthcare Basketball
 • Jemma Powell - Kayakers
 • Georgia Spry - Kickboxing
 • Bethan Soanes - Korfball
 • Megan Hunt - Karate
 • Alissa Theil - Lacrosse
 • Eleanor Child - Ladies' Football
 • Olivia Evans - Ladies' Hockey
 • Lauren Seagrief - Ladies' Cricket
 • Ffion hewlett - Ladies' Rugby
 • Jess Fox - Ladies' Futsal
 • Imo Young - Medics Ladies' Hockey
 • Elise Maylor - Medics Netball
 • Josie Sivak - Medics Netball
 • Caolan Pledge - Men's Lacrosse
 • Will Betts - Men's Football
 • Nicko Barber - Men's Futsal
 • Dai Jones - Men's Rugby
 • Zach Beresford - Men's Hockey
 • William Wyne - Motorsports
 • Evie Lane - Mountain Biking
 • Saumiyaah Nimalakumaran - Mountaineering
 • Courtney Wilbor - Netball
 • Pippa Wisdom - Tennis
 • Oona Cardew - Trampolining
 • Matthew Walker - Triathlon
 • Faye Warren - Swimming
 • Hannah Fowkes - Rifle
 • Robert Cannon - Rowing
 • Elizabeth Rowlands - Polo
 • Daniel Discombe - Sailing
 • Pheobe Bakerhowell - Snowsport
 • Lucy Walsh - Squash
 • Henry Skrobot - Surf
 • Lily Bunting - Taekwondo
 • Dom Shaw - Touch rugby
 • Charlie Ringrose - Ultimate Frisbee
 • Brianna Maier - Volleyball
 • Aidan Richards - Medics Football
 • Max Ross - Medics Rugby
 • Owen Evans - Medics Squash
 • Thomas Dixon - Medics Men's Hockey
 • Akash Kumar - Medics Men's Hockey
 • Ryan Joseph - Mixed Martial Arts


Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu am wobr yng Ngwobrau’r UA 2022 a da iawn i’r enillwyr! Mae ein haelodau Undeb Athletau yn dangos cymaint o ymrwymiad i’w clybiau trwy gydol y flwyddyn, boed yn cystadlu yn hamddenol neu’n gystadleuol, ac mae Dawns Wobrwyo’r UA yn gyfle gwych i ni amlygu hyn.   

"Roedd Gwobrau’r UA yn ddathliad mor wych o’r holl bethau mae ein clybiau wedi’u cyflawni eleni. Roedd yn anrhydedd i mi allu cyflwyno gwobrau i athletwyr ac aelodau pwyllgor mor anhygoel. Mae eu hymrwymiad diflino, yn ogystal â’r gwaith anhygoel a wnaed gan Dîm yr UA, wedi gwneud eleni yn flwyddyn gofiadwy iawn. Dymunaf y gorau i’r clybiau am y blynyddoedd i ddod, ac mae gennyf bob hyder y byddant yn parhau i fynd o nerth i nerth. Diolch #TîmCaerdydd!" 

Megan Somerville, IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau


Enillwyr 2022

Chwaraewr y Flwyddyn - Dom Coy

Chwaraewraig y Flwyddyn - Lili Bunting

Chwaraewr sydd wedi Gwella Fwyaf - Sam Tyas

Chwaraewraig sydd wedi Gwella Fwyaf - Freya Axten

Hyfforddwr y Flwyddyn - Sean Cook

Myfyriwr Blwyddyn 1af y Flwyddyn - Rachel Tibke

Gwobr Llywydd yr UA am Gyflawniad Eithriadol - Matthew Walker

Clwb y Flwyddyn - Rygbi Merched

Tîm y Flwyddyn - Tîm Cyntaf Polo Dwr Merched

Clwb sydd wedi Gwella Fwyaf - Clwb Pêl-foli

Digwyddiad Elusennol y Flwyddyn - Criced Merched a Rygbi Dynion


Gwobr Anrhydedd Clwb:

 • Niya Dobreva - Ffitrwydd Awyrol
 • Emma Briggs - Aikido
 • Josh Wallace - Pêl-droed Americanaidd
 • Ashley Slatter - Saethyddiaeth
 • Maddie Elliot - Athletau
 • Isobel Adams - Badiminton
 • Zara Siddique - Bocsio
 • Dan Koukouravas - Pêl-fasged
 • Chloe Griffiths - Cheer
 • Ella Mead - Cheer
 • Jemma Stephans - Ogofa
 • Caleb Blichfeldt - Beicio
 • Lucy Shields - Saethu Colomennod Clai
 • Ash Causey - Criced
 • Jasmine Mahesan - Chwaraeon Dawns
 • Ella Flanagan - Marchogaeth
 • Richard Cannon - Cleddyfa
 • Peter Edwards - Golff
 • Gemma Muller - Heicio
 • Raphael Seccombe - Pêl-fasged Gofal Iechyd
 • Jemma Powell - Caiacwyr
 • Georgia Spry - Cic bocsio
 • Bethan Soanes - Korfball
 • Megan Hunt - Karate
 • Alissa Theil - Lacrosse
 • Eleanor Child - Pêl-droed Merched
 • Olivia Evans - Hoci Merched
 • Lauren Seagrief - Criced Merched
 • Ffion hewlett - Rygbi Merched
 • Jess Fox - Futsal Merched
 • Imo Young - Hoci Merched y Meddygon
 • Elise Maylor - Pêl-rwyd Meddygon
 • Josie Sivak - Pêl-rwyd Meddygon
 • Caolan Pledge - Lacrosse Dynion
 • Will Betts - Pêl-droed Dynion
 • Nicko Barber - Futsal Dynion
 • Dai Jones - Rygbi Dynion
 • Zach Beresford - Hoci Dynion
 • William Wyne - Chwaraeon Modur
 • Evie Lane - Beicio Mynydd
 • Saumiyaah Nimalakumaran - Mynydda
 • Courtney Wilbor - Pêl-rwyd
 • Pippa Wisdom - Tenis
 • Oona Cardew - Trampolinio
 • Matthew Walker - Triathlon
 • Faye Warren - Nofio
 • Hannah Fowkes - Reiffl
 • Robert Cannon - Rhwyfo
 • Elizabeth Rowlands - Polo
 • Daniel Discombe - Hwylio
 • Pheobe Bakerhowell - Chwaraeon Eira
 • Lucy Walsh - Sboncen
 • Henry Skrobot - Syrffio
 • Lily Bunting - Taekwondo
 • Dom Shaw - Rygbi cyffwrdd
 • Charlie Ringrose - Rygbi cyffwrdd
 • Brianna Maier - Pêl-foli
 • Aidan Richards - Pêl-droed Meddygon
 • Max Ross - Rygbi Meddygon
 • Owen Evans - Sboncen Meddygon
 • Thomas Dixon - Hoci Dynion Meddygon
 • Akash Kumar - Hoci Dynion Meddygon
 • Ryan Joseph - Crefft Ymladd Cymysg

 

Comments

 
default