Cardiff Students’ Union awarded Employer of the Year | UMC yn Ennill Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn

Cardiff Students’ Union has been chosen as Employer of the Year winner at the Cardiff and Vale College (CAVC) Apprenticeship Awards.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff Students’ Union has been chosen as Employer of the Year winner at the Cardiff and Vale College (CAVC) Apprenticeship Awards.

The CAVC Apprenticeship Awards celebrate the success of the standout apprentices and recognise partners and providers and their ongoing commitment to apprenticeships.

Cardiff Students’ Union was eligible for the prestigious award as employees across the organisation have undertaken and completed ILM and Apprenticeship Training alongside working, allowing knowledge and skillsets to continue to be developed.

The Apprenticeship and ILM learning was something Cardiff Students’ Union’s Deputy Chief Executive, Ben Eagle, setup around 15 years ago within the organisation. Receiving the award with the Elected Officers, Ben said:

‘It is incredibly exciting to win Employer of the Year. Apprenticeship placements and ILM training is something we’ve been doing for about 15 years, and we’ve seen some truly amazing success stories from individuals over time.”

“We’re incredible thankful to our partners JGR Training and Cardiff and Vale College for supporting us with this. Any company that supports continued learning is going to be a great employer, which put us in great company at the CVAC Awards evening and we are proud to be recognised this year.”

Cardiff Students’ Union is an inclusive organisation with an aim of prioritising people development and ensuring that volunteers and staff have the right skills and competencies to deliver the strategic vision and mission.

If you would like to work at Cardiff Students’ Union, please keep an eye on the vacancies page here: https://www.cardiffstudents.com/about-cusu/workforus/vacancies/


Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd wedi’i ddewis fel enillydd Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Coleg Caerdydd a'r Fro (CAVC).

Mae Gwobrau Prentisiaethau CAVC yn dathlu llwyddiant y prentisiaid eithriadol ac yn cydnabod partneriaid a darparwyr a'u hymrwymiad parhaus i brentisiaethau.

Roedd Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn gymwys ar gyfer y wobr fawreddog gan fod gweithwyr ar draws y sefydliad wedi ymgymryd ag a chwblhau Hyfforddiant ILM a Phrentisiaeth ochr yn ochr â gweithio, gan ganiatáu datblygiad parhaol o’u gwybodaeth a’u sgiliau.

Roedd y Prentisiaeth a Dysgu ILM yn rhywbeth a sefydlwyd gan Ddirprwy Brif Weithredwr Undeb Myfyrwyr Caerdydd, Ben Eagle, tua 15 mlynedd yn ôl yn y sefydliad. Wrth dderbyn y wobr gyda'r Swyddogion Etholedig, dywedodd Ben:

'Mae'n hynod o gyffrous ennill Cyflogwr y Flwyddyn. Mae lleoliadau prentisiaeth a hyfforddiant ILM yn rhywbeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ers tua 15 mlynedd, ac rydyn ni wedi gweld llwyddiannau gwirioneddol anhygoel gan unigolion dros amser.”

“Rydym yn ddiolchgar iawn i'n partneriaid JGR Training a Choleg Caerdydd a'r Fro am ein cefnogi gyda hyn. Mae unrhyw gwmni sy'n cefnogi dysgu parhaus yn mynd i fod yn gyflogwr gwych, felly roeddem ni mewn cwmni gwych yn ystod noson Wobrwyo CVAC ac rydym yn falch o gael ein cydnabod eleni.”

Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn sefydliad cynhwysol gyda'r nod o flaenoriaethu datblygiad pobl a sicrhau bod gan wirfoddolwyr a staff y sgiliau a'r cymwyseddau cywir i gyflawni'r weledigaeth a'r genhadaeth strategol.

Os hoffech weithio yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd, cadwch lygad ar y dudalen swyddi gwag yma: https://www.cardiffstudents.com/about-cusu/workforus/vacancies/

Comments

 
default