Spring Elections results 2020 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2020

Meet your 2020/21 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2020/21.

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Meet your 2020/21 Elected Officer Team

Congratulations to everyone who ran in the 2020 Spring Elections and thanks to all of you who voted. The following winners have been announced:  

Welsh Language Officer: Owain Beynon

LGBT+ Officer (Open): Georgia Day

LGBT+ Officer (Trans): Lucas Jakabovic

Ethical & Environmental Officer: Julia Komar

International Students Officer: Megha Roy

Women’s Officer: Polly Denny

Students With Disabilities Officer: Megan Dee

Mental Health Officer: Alfie Potter

Mature Students’ Officer: Hannah-Louise Salter

VP Heath Park Campus: Sebastian Ripley

VP Societies & Volunteering: Luke Evans

VP Education: Hannah Doe

VP Postgraduate Students: Jane Chukwu

VP Welfare & Campaigns: Georgie East

VP Sports And Athletic Union President: Jude Pickett

Students' Union President: Tom Evans


Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2020/21

Llongyfarchiadau i bawb a redodd yn Etholiadau Undeb Myfyrwyr 2017 a diolch i bawb a bleidleisiodd. Dyma'r enillwyr:

Swyddog Y Gymraeg: Owain Beynon

Swyddog Lhdt+ (Agored): Georgia Day

Swyddog Lhdt+ (Traws): Lucas Jakabovic

Swyddog Moesegol Ac Amgylcheddol: Julia Komar

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol: Megha Roy

Swyddog Merched: Polly Denny

Swyddog Myfyrwyr Ag Anableddau: Megan Dee

Swyddog Iechyd Meddwl: Alfie Potter

Swyddog Myfyrwyr Hyn: Hannah-Louise Salter

Il Campws Parc Y Mynydd Bychan: Sebastian Ripley

Is Lywiydd Cymdeithasau A Gwirfoddoli: Luke Evans

Il Addysg: Hannah Doe

Il Myfyrwyr Ôl-Raddedig: Jane Chukwu

Is Lywydd Lles Ac Ymgyrchoedd: Georgie East

Il Chwaraeon A Llywydd Yr Undeb Athletau: Jude Pickett

Llywydd Yr Undeb: Tom Evans

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777