Results: Autumn Elections 2021 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2021

See the students elected to roles for 2021-22 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2021-22

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Thank you to everyone who voted in the Autumn Elections 2021 and congratulations to the successful candidates. The following roles have been elected:

Student Senate

Adrian Lozan

Ali Shahid

Asu Bolat

Emily Long

Herbie Davison-Sainty

Jaimin Mehta

Jazz Walsh

Mary Mareena James

Mason Steed

Nabil Subroto

Olivia Thomas

Penny Dinh

Roma Eccles

Rose Hancock

Ruhaab Khalid

Sayed Md Sayem

Shloka Dhareshwar

Tomos Evans

Victor Wendling

Wen Yi Leong

Wendy Muganda

William Lloyd

Scrutiny Committee

Ali Shahid

Charanjit Kaur Saini

Jazz Walsh

Mason Steed

Roma Eccles

Shoaib

Tomos Evans

Wen Yi Leong

Zacchaeus Hayward

LGBTQ+ Officer (Open)

Luke Caesari

NUS National Conference Delegates

Adrian Lozan

Ali Shahid

Brendan Chitty

Gina Dunn

Hannah Doe

Janet Williams

Junior Bishop

Orla Tarn

Penny Dinh

Zacchaeus Hayward

NUS Wales Conference Delegates

Ali Shahid

Gina Dunn

Hannah Doe

Junior Bishop

Orla Tarn

Penny Dinh

NUS Liberation Conference Delegates

Disabled Student Delegate: Janet Williams

LGBTQ+ Student Delegate: Orla Tarn

Trans Student Delegate: Lucas Jakabovic

Black* Student Delegate: Penny Dinh


Diolch i bawb a bleidleisiodd yn Etholiadau'r Hydref 2021 a llongyfarchiadau mawr ir ymgeiswyr llwyddiannus. Etholwyd y rolau canlynol:

Seneddwr Myfyrwyr

Adrian Lozan

Ali Shahid

Asu Bolat

Emily Long

Herbie Davison-Sainty

Jaimin Mehta

Jazz Walsh

Mary Mareena James

Mason Steed

Nabil Subroto

Olivia Thomas

Penny Dinh

Roma Eccles

Rose Hancock

Ruhaab Khalid

Sayed Md Sayem

Shloka Dhareshwar

Tomos Evans

Victor Wendling

Wen Yi Leong

Wendy Muganda

William Lloyd

 

Pwyllgor Craffu

Ali Shahid

Charanjit Kaur Saini

Jazz Walsh

Mason Steed

Roma Eccles

Shoaib

Tomos Evans

Wen Yi Leong

Zacchaeus Hayward

Swyddog  LHDTC +

Luke Caesari

Cynrychiolwyr UCM y DU

Adrian Lozan

Ali Shahid

Brendan Chitty

Gina Dunn

Hannah Doe

Janet Williams

Junior Bishop

Orla Tarn

Penny Dinh

Zacchaeus Hayward

Cynrychiolwyr UCM Cymru

Ali Shahid

Gina Dunn

Hannah Doe

Junior Bishop

Orla Tarn

Penny Dinh

Cynrychiolwyr Rhyddhad UCM

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau: Janet Williams

Cynrychiolydd Myfyrwyr LHDTC +: Orla Tarn

Cynrychiolydd Myfyrwyr Trans: Lucas Jakabovic

Cynrychiolydd Myfyriwr Du*: Penny Dinh

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777